83 rocznica wybuchu II wojny światowej

Dzisiaj przypada 83 rocznica wybuchu II wojny światowej, w czasie której powiat biłgorajski został bardzo zniszczony. Toczyły się tu wielkie i krwawe boje. We wrześniu 1939 roku cofały się w kierunku Lwowa dwie armie WP – „Kraków” pod dowództwem gen....