Trasy samochodowe

1. Szlakiem przenikania kultur i religii – 186 km

Biłgoraj – Korczów – Majdan Księżpolski – Księżpol – Biszcza – Gózd Lipiński – Harasiuki – Derylaki – Huta Krzeszowska – Gózd – Kurzyna – Dąbrowica –Ulanów – Bieliny – Krzeszów – Stary Jasiennik – Lipiny Dolne – Potok Górny – Zagródki – Luchów Górny – Tarnogród – Różaniec – Obsza – Zamch – Babice – Łukowa – Chmielek – Rakówka – Biłgoraj

Proponowany przebieg trasy związany jest z historią miejscowości, przez które przebiega. W przeszłości, która sięga często XVI w., a nawet XV w żyli ludzie tworzący mozaikę kulturową i religijną. Różnorodność tę można jeszcze dzisiaj dostrzec odwiedzając cmentarze i świątynie, przyglądając się kapliczkom i odczytując inskrypcję pomników. Wiedza o bogatej kulturze odwiedzanych miejsc zawarta jest również w architekturze szczególnie drewnianych domów i budynków gospodarczych, ale też wiejskich kuźni, czy studni. Na Ziemi Biłgorajskiej żyli obok wyznawców wiary rzymskokatolickiej, wyznawcy prawosławia, unici i wyznawcy judaizmu. Podróżując samochodem w ciągu kilku zaledwie godzin można dowiedzieć się o martyrologii unitów, których wiara została zakazana ukazem carskim w 1875 roku, o holokauście Żydów, o tragicznej historii Polaków pod zaborem rosyjskim i tragedii mieszkającej tu ludności w czasie II wojny światowej. Wizyta w Ulanowie i Krzeszowie przypomni flisackie tradycje tych portów rzecznych. Długość trasy wynosi 186 km. Trasa ta prowadzi przez południową część Ziemii Biłgorajskiej.

2. Szlakiem krain geograficznych: Równiny Biłgorajskiej, Roztocza Zachodniego i Wyżyny Lubelskiej – 104 km

Biłgoraj – Frampol – Goraj – Tarnawa – Turobin – Czernięcin – Gilów – Hosznia Ordynacka – Wólka Abramowska – Abramów – Radzięcin – Wola Radzięcka – Wola Kątecka – Dyle Hedwiżyn – Biłgoraj

Trasa samochodowa umożliwia nam poznanie ciekawych od strony historycznej i krajoznawczej miejscowości północnej części powiatu biłgorajskiego. Na trasie spotykamy ciekawe miejscowości o bogatej przeszłości historycznej: Goraj, Tarnawa, Turobin, Czernięcin. Trasa umożliwia nam poznanie krain geograficznych Równiny Biłgorajskiej, Roztocza Zachodniego, Padołu Zamojskiego i Wyniosłości Giełczewskiej. Trasa prowadzi dolinami rzek Białej Łady i Poru. Długość trasy wynosi 104 km.

Skip to content