Szlaki rowerowe

1.Szlak im. Tadeusza Iwanowskiego – znaki niebieskie – 32,5 km

Biłgoraj – Smólsko Małe – Majdan Nowy – Króle – Lipowiec Nowy – Pisklaki – Szostaki – Podsośnina – Osuchy

Tadeusz Iwanowski „Ney” urodził się w Grabowie na Wołyniu w 1916 roku. W 1931roku przyjechał do Biłgoraja. Jako uczeń 7 klasy szkoły powszechnej wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego. Brał udział w Jubileuszowym zlocie harcerstwa w Spale w 1935 roku. W kampanii wrześniowej 1939 roku walczył w 9 Pułku Piechoty Legionów i został ranny. W trakcie okupacji został mianowany komendantem konspiracyjnego hufca ZHP w Biłgoraju. Wstępuje w szeregi Armii Krajowej współtworząc szpital polowy i będąc kwatermistrzem obwodu 665. Uwięziony przez Urząd Bezpieczeństwa w 1944 r. zostaje odbity 28 stycznia 1945 r. przez Konrada Bartoszewskiego „Wira” w słynnej akcji na biłgorajskie więzienie. W latach 1956-59 ponownie pełni funkcję komendanta hufca ZHP w Biłgoraju, lecz ze względu na swoją polityczną przeszłość zostaje wykluczony z ZHP. Brał udział w ekshumacji poległych partyzantów w bitwie pod Osuchami i w lesie na Rapach. W 1956 roku jest współzałożycielem powstającego Oddziału PTTK w Biłgoraju, gdzie aktywnie działa w Komisji Krajoznawczej i pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału. Prowadzi samodzielne badania i zbiera pamiątki historyczne dotyczące Ziemi Biłgorajskiej. Jest współzałożycielem w 1968 roku Biłgorajskiego Towarzystwa Regionalnego. Zmarł w 1988 roku.

Niebieski szlak rowerowy Biłgoraj – Osuchy ma długość 38 km. Prowadzi w całości przez teren powiatu biłgorajskiego. Znaczna część trasy prowadzi doliną największej rzeki Ziemi Biłgorajskiej Tanwi. Szlak prowadzi do Osuch miejsca największej partyzanckiej bitwy w Polsce. W Podsośninie Łukowskiej znajduje się duży cmentarz z czasów I wojny światowej. Na trasie spotykamy wioski, których mieszkańcy żyli z eksploatacji lasu. Szlak przebiega na terenie miasta Biłgoraja oraz gmin Biłgoraj, Księżpol i Łukowa. Ponad połowa trasy prowadzi przez lasy Puszczy Solskiej.

2. Szlak Dolina Białej Łady – znaki czerwone – 33 km

Biłgoraj – Rapy Dylańskie – Cyncynopol – Igantówka – Żelebsko – Karolówka – Nadrzecze – Majdan Gromadzki – Gromada – Biłgoraj

Czerwony szlak rowerowy Doliny Białej Łady umożliwia nam poznanie atrakcyjnej przyrodniczo doliny rzeki. Szlak wyprowadza rowerzystów na krawędź Roztocza Zachodniego. Większość trasy prowadzi drogami asfaltowymi. Na trasie szlaku znajduje się Nadrzecze z siedzibą Fundacji Kresy 2000. Szlak ma długość 33 km. Przebiega przez teren gminy Biłgoraj i Frampol. Szlak prowadzi przez dawną włość Gorajską i wioski zakładane przez Gorajskich, które nie znalazły się w składzie Ordynacji Zamoyskich.

3. Szlak dawnej kolejki wąskotorowej – znaki niebieskie – 25 km

Biłgoraj – Kolonia Sól – Dąbrowica – Bukowa – Ujscie

Szlak kolejki wąskotorowej na niektórych odcinkach prowadzi dawnym torem „ciuchci wąskotorowej”, która łączyła Biłgoraj z Lipą leżącą na trasie Rozwadów – Lublin. Kolej ta służyła głównie do wywozu drewna z lasu. Trasa kolejki prowadziła przez Kolonię Sól, Dąbrowicę i Bukowę. Ze względu na trudne warunki geograficzne, podmokłymi bagnisty teren pociągi nie mogły rozwijać większej prędkości, stąd nie rozwinął się transport pasażerski. Szlak rowerowy niebieski Biłgoraj – Ujście ma długość 25 km, z czego 22 km prowadzi przez teren powiatu biłgorajskiego. Szlak przebiega przez miasto Biłgoraj oraz gminy Biłgoraj, Harasiuki i Janów Lubelski. Szlak ten prowadzi przez sosnowe bory lasów Janowskich, w których jest ostoja głuszca. W sąsiedztwie szlaku znajduje się rezerwat torfowiskowy „Obary” z liczną kolonią żurawi. Na trasie znajdują się ordynackie wioski: Dąbrowica, Bukowa i Ujście słynące w przeszłości z produkcji gontów i łubów służących do oprawy sit. W Ujściu znajduje się węzeł szlaków, z którego możemy dotrzeć do Momotów Górnych i Janowa Lubelskiego oraz na Porytowe Wzgórze – miejsce wielkiej bitwy w czerwcu 1944 roku.

4. Szlak im. Józefa Złotkiewicza – znaki zielone – 27 km

Biłgoraj – Podlesie – Dereźnia – Wola Dereźniańska – Ruda Solska – Wólka Biska – Biszcza – Tarnogród

Józef Złotkiewicz był współzałożycielem 26 lipca 1956 roku Oddziału PTTK w Biłgoraju. Wieloletni skarbnik i sekretarz Oddziału PTTK. Inicjator organizacji rajdów „Szlakiem Walk Partyzanckich”. Wieloletni kierownik Biura Organizacji Ruchu Turystycznego PTTK. W latach 1975 – 1985 prezes Zarządu Oddziału PTTK w Biłgoraju. Początek trasy znajduje się w pobliżu rodzinnego domu patrona szlaku. Józef Złotkiewicz był też aktywnym działaczem Biłgorajskiego Towarzystwa Regionalnego i założycielem struktur NSZZ „Solidarność” w 1980 roku. Będąc z wykształcenia historykiem bardzo dobrze znał przeszłość Ziemi Biłgorajskiej.

Zielony szlak rowerowy z Biłgoraja przez Biszczę do Tarnogrodu prowadzi z Równiny Biłgorajskiej na Płaskowyż Tarnogrodzki. Na trasie towarzyszą nam rzeki Czarna Łada, Tanew, Łazobna i Złota Nitka. Na trasie znajdują się punkty widokowe. Szlak prowadzi do Tarnogrodu miasta lokowanego 11 lat wcześniej niż Biłgoraj, gdzie odbywają się Ogólnopolskie Sejmiki Teatrów Wsi Polskiej. Szlak ma 27 km długości. W zdecydowanej większości przebiega przez tereny odkryte, tylko na odcinku z Dereźni do Woli Dereźniańskiej i z Rudy Solskiej do Wólki Biskiej przebiega przez las. Szlak przebiega przez teren gmin Biłgoraj, Biszcza i Tarnogród.

5. Szlak Pogranicze regionów – Wzgórze Polak – znaki żółte – 47 km

Biłgoraj – Rapy Dylańskie – Cyncynopol – Ignatówka – Żelebsko – Trzęsiny – Czarnystok – Lipowiec – Wzgórze Polak – Tereszpol – Bukownica – Wola Duża – Wola Mała – Biłgoraj

Szlak ten umożliwia turystom podziwianie pięknych krajobrazowo widoków. Prowadzi krawędzią Roztocza i Równiny Biłgorajskiej na Wzgórze Polak – miejsce powstańczej bitwy oddziałów Marcina „Lelewela” Borelowskiego i Kajetana „Ćwiek” Cieszkowskiego. Na trasie znajduje się też miejsce rozstrzelania 65 partyzantów w lesie na Rapach. Atrakcją krajoznawczą są Trzęsiny z kościołem p.w. św. Jana Chrzciciela – dawną cerkwią i drewnianą kapliczką św. Antoniego. Na szlaku spotkamy wyrobiska po kamieniołomach i kopalniach piasku. Przyrodniczą ciekawostką będą źródła rzeki Gorajec oraz rzeki Stok, które są pomnikami przyrody nieożywionej. Kilkakrotnie na trasie będą towarzyszyć nam tory LHS, wiodącej inwestycji lat siedemdziesiątych XX wieku. Szlak prowadzi na terenie miasta Biłgoraja oraz gminy Biłgoraj, Radecznica i Tereszpol. Tereszpol jest znanym ośrodkiem pisankarstwa. W Woli Małej szlak przebiega obok zakładów produkujących wino spółki „Ambra”, dzięki której powstał. W Woli Małej jest też możliwość skorzystania z jazdy konnej w miejscowej stadninie. Na trasie spotkamy urocze rzeki Osę, Gorajec i Stok. W Biłgoraju na szczególną uwagę zasługuje figura św. Jana Nepomucena– patrona biłgorajskich sitarzy.

6. Zielony szlak łącznikowy – znaki zielone – 5 km

Dyle – Kajetanówka – Lipowiec

Szlak ten umożliwia dotarcie z Równiny Biłgorajskiej na Roztocze Zachodnie do Lipowca, gdzie znajduje się węzeł szlaków. Szlak ma długość (5 km). Na odcinku 1 km przechodzi przez teren gminy Radecznica. Na trasie spotykamy Bagno Tałandy, jedno z wielu torfowisk charakterystycznych dla Puszczy Solskiej. Szlak ten daje też możliwość w kombinacji z innymi szlakami wypraw rowerowych wokół Biłgoraja.

7. Zielony szlak łącznikowy – znaki zielone – 5 km

Cyncynopol – Dyle – Hedwiżyn – źródła rzeki Stok

Szlak ten umożliwia dotarcie z czerwonego szlaku rowerowego Doliny Białej Łady nad źródełka rzeki Stok, urocze miejsce, które jest pomnikiem przyrody nieożywionej. Na trasie tej funkcjonowały w przeszłości piece wapienniki do wypalania wapna. Rzeka Stok należy do zlewni Czarnej Łady. Szlak ma długość 5 km. Szlak kończy się w sąsiedztwie linii kolejowej LHS.

8. Szlak doliny Tanwi i Wirowej – znaki czerwone – 27 km

Obsza – Zamch – Borowe Młyny– Borowiec – Olchowiec – Dorbozy – Obsza

Szlak Doliny Tanwi i Wirowej prowadzi wzdłuż biegu głównej rzeki Ziemi Biłgorajskiej, jaką jest Tanew, licząca 113 km długości. Rozległe dorzecze Tanwi jest bardzo interesujące pod względem krajobrazowym. Szlak dwukrotnie przecina rzekę Wirową, jeden z głównych lewobrzeżnych dopływów Tanwi, która ma swoje źródła na terenie gminy Adamówka w województwie podkarpackim. Wirowa uchodzi do Tanwi pod Osuchami. Czerwony rowerowy szlak gminy Obsza umożliwia poznanie starych miejscowości, jakimi są Obsza i Zamch. Do Zamchu przyjeżdżali królowie na polowania. Trasa daje możliwość poznania mozaiki kulturowej, jaką tworzyli tutaj w przeszłości prawosławni, unici, katolicy. Spotkamy się też z rzadkim na tych terenach osadnictwem niemieckim. Szlak przebiega na terenie gmin Obsza i Łukowa w dolinie rzek Wirowej i Tanwi. Długość szlaku wynosi 27 km. Przy karczmie „Roztocze” powstaje mini skansen budownictwa ludowego.

9. Szlak dawnych rzemiosł ludowych – znaki zielone – 31 km

Biłgoraj – Dąbrowica – Bukowa – Andrzejówka – Siedem Chałup – Korytków Mały – Bagno Rakowskie – Cacanin – Frampol

Szlak dawnych rzemiosł ludowych łączy stolicę polskiego sitarstwa Biłgoraj z wiodącym ośrodkiem tkackim, jakim był, Frampol. Na trasie znajduje się Dąbrowica słynąca z wyrobu łubów i gontów oraz Bukowa znana z wyrobu łyżek drewnianych i żywy ośrodek kultury ludowej. Na szlaku tym spotykamy drewniane krzyże biłgorajskie. Korytków zapisał się w historii poprzez wyrób koryt do pojenia bydła.. Na trasie jest miejscowość Bukowa położona na śródleśnej polanie. We wsi zachowało się wiele przykładów drewnianego budownictwa w tym kościół p.w. św. Andrzeja Boboli. Wieś jest żywym przykładem kultury ludowej. Na odcinku 15 km szlak prowadzi pięknymi borami sosnowymi Puszczy Solskiej. Możliwość oddychania świeżym żywicznym powietrzem, posłuchania śpiewu ptaków to nieprzeciętne walory tej trasy. Przy odrobinie szczęścia możemy spotkać w leśnych ostępach głuszca, a w sąsiedztwie bagien żurawia. Przyrodniczą atrakcją jest Bagno Rakowskie – torfowisko położone wśród wydmowych wzniesień. Jest to teren projektowanego rezerwatu torfowiskowego. Wśród wielu rzadkich roślin bagiennych występują rosiczki, wąkrota zwyczajna, turzyce. Bagno Rakowskie wchodzi w obręb Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Na szlaku spotykamy „leśną” rzekę stanowiącą o uroku Puszczy Solskiej Bukową. Szlak prowadzi przez teren 4 gmin: miasta Biłgoraja, gminy Biłgoraj, gminy Frampol i gminy Dzwola. Pod koniec trasy turyści będą mogli skorzystać z dobrodziejstwa kąpieli we frampolskim zalewie. Na koniec pozostanie nam zwiedzanie Frampola miasta, które posiadało największy rynek w Europie, a dzisiaj słynie z oryginalnej drewnianej zabudowy. Szlak ma 31 km długości.

10. Szlak Zwierzyniec – Górecko Stare – znaki żółte – 15 km

Zwierzyniec – Florianka – Górecko Stare

Żółty szlak rowerowy ze Zwierzyńca do Górecka Starego pozwala poznać fragment południowej części RPN. Pozwala on dotrzeć do Florianki, gdzie znajduje się muzealna Izba Leśna. Na Floriance możemy też podziwiać okazy drzew i krzewów, jakie sprowadził do swojej szkółki Franciszek Feifer Stankowski oraz hodowlę stajenną koników polskich. Szlak ma długość 15 km. Przebiega przez teren gminy Zwierzyniec i Tereszpol.

11. Szlak Ziemi Józefowskiej – znaki zielone – 86 km

Józefów – Fryszarka – Borowe Młyny– Błudek– rez. „Czartowe Pole” – Nowiny – Majdan Sopocki – Ciotusza Stara– Husiny – Wzgórze Kamień – Stanisławów – Górniki Nowe– Szopowe – Majdan Kasztelański – Górecko Stare– rez. „Szum”– Górecko Kościelne – Tarnowola – Józefów

Zielony szlak rowerowy po Ziemi Józefowskiej tworzy pętlę wokół miasta Józefowa. Ma długość 86 km, z czego 50 km przebiega przez powiat biłgorajski. Prowadzi on przez teren Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Na trasie spotkamy miejsca związane z II wojną światową Fryszarka, Głuchy, Błudek, Hamernia, Winiarczykowa Góra. Amatorzy dwóch kółek będę mogli podziwiać roztoczańskie rzeki, Niepryszkę, Studzienkę, Sopot, Tanew i Szum oraz zalewy rekreacyjne w Majdanie Sopockim i Józefowie. Miłośnikom geologii można polecić józefowskie kamieniołomy i pomnik przyrody nieożywionej wzgórze Kamień. Środkowa część trasy prowadzi przez wzgórza Roztocza Środkowego i jest piękna pod względem krajobrazowym. Na trasie znajduje się rezerwat krajobrazowy „Szum” i pomnikowe drzewa w Górecku Kościelnym, Stanisławowie. Szlak prowadzi przez miejsca powstańczych bitew w 1863 roku.

12. Szlak Żurawinowy – znaki czerwone – 25km

Kolonia Sól – Ciosmy Pszczelne – Ciosmy Knieja – Ciosmy – Kolonia Sól

Szlak żurawinowy ma swój początek w Kolonii Sól na skraju lasu zwanego Pastwiskami. W miejscu tym odchodzi w kierunku Dąbrowicy szlak niebieski prowadzący z Biłgoraja przez Sól do Ujścia. Szosa, którą wiedzie szlak to fragment Gościńca Krzeszowskiego – ważnej arterii komunikacyjnej w przeszłości. W Pastwiskach mieszkańcy Dąbrowicy i Kolonii Sól wypasali bydło. Gościniec Krzeszowski przez Kolonię Sól aż do Derylaków przebiega odcinkiem linii prostej o długości ponad 15 km. Gościniec łączył dwa główne ośrodki handlowe w średniowieczu, jakimi były Szczebrzeszyn i Krzeszów.

13. Centralny szlak rowerowy Roztocza – znaki czerwone – 189 km

Kraśnik – Stróża – Słodków – Szastarka – Brzozówka – Moczydła Stare – Błażek – Batorz – Zdziłowice – Otrocz – Chrzanów – Malinie – Łada- Goraj – Zastawie – Kondraty – Hosznia Ordynacka – Gilów – Podlesie Duże – Podlesie Małe – Radecznica – Zaburze – Dzielce – Szczebrzeszyn – Kawęczyn – Topólcza – Turzyniec – Zwierzyniec – Sochy – Szozdy – Tereszpol – Górecko Stare – Józefów – Hamernia – Nowiny – Majdan Sopocki – Oseredek – Susiec – Łosiniec – Maziły – Podlesina – Chyże – Bełżec – Szalenik – Lubycza Królewska – Siedliska– Hrebenne

Czerwony Centralny Szlak Rowerowy Roztocza to główny szlak rowerowy prowadzący przez Roztocze. Jego łączna długość wynosi 179 km, (od Kraśnika do granicy państwaw Hrebennem). Na trasie spotkamy najstarsze miejsca osadnictwa na Roztoczu jak Stróża, Batorz, Goraj, Radecznica, Szczebrzeszyn. Przejazd czerwonym szlakiem ukaże nam piękno roztoczańskiego krajobrazu i jego zróżnicowanie. Poznamy wielokulturowość tych ziem, liczne miejsca bitew i cmentarze, na których spoczywają bohaterowie walk o niepodległość. Długość szlaku w granicach powiatu biłgorajskiego wynosi 39km. Szlak został przedłużony po ukraińskiej stronie Roztocza Wschodniego, aż do Lwowa.

14. Modelowy Trakt – znaki zielone – 13 km

Biłgoraj – Nadrzecze – Rapy Dylańskie

„Modelowy” szlak rowerowy prowadzi z Biłgoraja, spod firmy „Model Opakowania” Sp. z. o. przez Nadrzecze do Rap Dylańskich. Pomysłodawcą i inwestorem szlaku jest zarząd biłgorajskiej firmy Model oraz mieszkańcy wsi Nadrzecze. Długość szlaku to 13 km.

15. Szlak”Jastrzębia Zdebrz” – znaki niebieskie – 85 km

Trzęsiny- Smoryń- Głupia Wieś- Kolonia Teodorówka- Teodorówka- Komodzianka Górna- Jędrzejówka- Hosznia Ordynacka- Gilów- Rokitów- Turobin- Załawcze- Gródki- Kondraty- Radzięcin- Wola Radzięcka- Stara Wieś- Kąty- Wola Kątecka- Biłgoraj

Nazwa szlaku Jastrzębia Zderz pochodzi od ptaków należących do rodziny jastrzębi Accipitridae. Należą do niej między innymi: trzmielojad, kania ruda, kania czarna, jastrząb gołębiarz, myszołów zwyczajny, myszołów włochaty, orzeł przedni, orlik grubodzioby, orlik krzykliwy, błotniak stawowy, krótko szpon gadożer. Zderz jest regionalnym określeniem lessowego wąwozu, który jest charakterystycznym elementem Roztocza Zachodniego. Na powierzchni zalega gruba warstwa lessów, bardzo podatnych na proces erozji. Zdebrz jest to sucha dolina, którą płynie woda tylko podczas wielkich opadów i roztopów. Głębokość wąwozów sięga nawet do kilkunastu metrów. Ściany wąwozów są bardzo strome a niekiedy pionowe. Najwięcej wąwozów wytworzyło się w strefie krawędziowej Roztocza, gdzie spływają wody. Less jest skałą ilastą barwy jasno – żółtej. Składa się z bardzo drobnych ziaren kwarcu, blaszek miki i drobin węglanu wapnia, które są szczególnie podatne na wymywanie.

Szlak Jastrzębia Zderz jest najdłuższym spośród wszystkich szlaków powiatu biłgorajskiego, liczy ponad 85 km. Jako drugi po szlaku (znaki żółte) na wzgórze Polak, łączy Biłgoraj, położony na płaskim terenie Równiny Biłgorajskiej, z pagórkami Roztocza Zachodniego i obniżeniem Padołu Zamojskiego.

16. Szlak Zaborszczyzny – znaki czerwone – 60 km

Księżpol – Żary – Wólka Biska – Gózd Lipiński – Jedlinki – Biszcza – Bukowina

– Wola Kulońska – Potok Górny – Lipiny Górne Borowina – Lipiny Dolne – Stary Jasiennik – Krzeszów Górny – Podolszynka Plebańska – Krzeszów

Szlak rowerowy Zaborszczyzny ma swój początek przy kościele p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Księżpolu, który znajduje się przy drodze wojewódzkiej Lublin-Przemyśl. Ma on długość 54 km. Przebiega drogami asfaltowymi, poza krótkim odcinkiem Bukowina-Wola Kulońska-Potok Górny.

Terminu Zaborszczyzna (Zaborze) użył po raz pierwszy w pismach hetman i kanclerz koronny Jan Zamoyski w XVI wieku. Nazwa geograficzna Zaborszczyzna odnosiła się do okolic Krzeszowa i Tarnogrodu. Używali jej głównie urzędnicy Ordynacji Zamoyskiej dla określenia obszaru podległego zarządowi dóbr. Nazwa ta funkcjonowała do 6 września 1944 r.,kiedy dekret PKWN zlikwidował Ordynację Zamoyską.

Rzeka Tanew jako główna rzeka Zaborszczyzny przez kilka wieków była wykorzystywana do transportu towarów. Tereny Zaborszczyzny zamieszkiwali Lędzianie. Byli oni mieszkańcami „lęd”, czyli pól nieuprawnych i ugorów.

Najstarszą wzmiankowaną w XII wieku miejscowością Zaborszczyzny jest Krzeszów. Do najstarszych miejscowości Zaborszczyzny należą także mające XIV-wieczny rodowód, Obsza, Łukowa, Zamch, Chmielek, Babice, Piskorowice, Księżpol. W drugiej połowie XIV wieku dzierżawcą Zaborszczyzny został Iwan Kustra z Obszy.

17. Bobrowy Trakt – znaki czerwone – 29 km

Korytków Duży – Siedem Chałup – Cybulne Góry – kamienna droga – Gościniec Janowski – Andrzejówka – Bukowa – Gościniec Solski – Korytków Duży

Trakt przebiega przez północne ziemie gminy Biłgoraj i gminę Dzwola, w części przez tereny odkryte, w części przez lasy Puszczy Solskiej – jednego z największych kompleksów leśnych w kraju i Europie. Na trasie spotkamy rzekę Bukowę, śródleśne miejscowości Andrzejówkę i Bukową – liczne kapliczki i przydrożne krzyże (ślady duchowej kultury dawnych mieszkańców tych terenów). Bobrowy trakt stanowi swoistą mieszankę atrakcji przyrodniczych, historycznych i kulturowych.

Trasa Traktu to pętla rowerowa rozpoczynająca się i kończąca przed kościołem p.w. Matki Bożej Bolesnej.

18. Szlak im. Dymitra Gorajskiego – znaki zielone – 40 km

Goraj – Hosznia Abramowska – Chłopków – Zaburze – Kawęczynek – Lipowiec

Szlak rowerowy wyznakowany w czerwcu i lipcu 2011 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz”. Wiedzie przez najwyższe wzgórza Roztocza Gorajskiego i Roztocza Szczebrzyńskiego, w tym przez trzy szczyty liczące powyżej 325 m n.p.m.: Sawiną Górę, Tłomską Górę i Łysiec. Prowadzi m.in. obok Porębskiej Zderzy, przez Szelinę, las Łysiec, miejscowość Chłopków i Zaburze, przysiółek Świniarski, las Cetnar, osadę Kawęczynek oraz Ducherową Górę. Na trasie zobaczymy cmentarz z I wojny światowej, kopiec Zabrski oraz pomniki partyzantów na górze Łysiec i w okolicy Świniarek. Jest to także trasa o nadzwyczajnych walorach widokowych. Szlak został wytyczony starymi traktami pamiętającymi czasy panowania rodziny, wywodzącej się od potężnego polskiego magnata Dymitra z Klecia, znanego też pod przydomkiem „z Goraja”. Na niektórych odcinkach szlak prowadzi niemalże bezdrożami pośród roztoczańskich lasów i pól. Szlak jest miejscami bardzo trudny technicznie, wymaga ostrożności i rozwagi na zjazdach oraz sporej kondycji na niektórych podjazdach.

Skip to content