Projekty Muzeum

Projekty realizowane przez
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju
w 2023 roku
 

 

 


Projekty realizowane przez
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju
w 2022 roku


INFORMACJA

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju realizuje

PROGRAM RZĄDOWY  Wspieranie działań muzealnych

ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Zadanie:  Wysiedlenia i pacyfikacje na Zamojszczyźnie w latach okupacji niemieckiej

Całkowity koszt zadania wynosi 58 956, 00 zł, w tym kwota dofinansowania z MKiDN
46 000, 00 zł oraz ze środków Powiatu Biłgorajskiego 12 956,00 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego


INFORMACJA

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju zrealizowało

PROGRAM RZĄDOWY Infrastruktura kultury

ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Zadanie:  Optymalizacja pracy w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju
poprzez zakup środka transportu.

Całkowity koszt zadania wyniósł 78 000, 00 zł, w tym kwota dofinansowania z MKiDN
40 000, 00 zł oraz ze środków Powiatu Biłgorajskiego 38 000,00 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 


 

 


 


Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju otrzymało dofinansowanie w ramach programu Ochrona Zabytków ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
Zadanie: Biłgoraj, zagroda sitarska (XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą uszkodzonych elementów więźby dachowej.
Całkowity koszt zadania wynosi 96 150,00 zł, w tym kwota dofinansowania z MKiDN 45 000,00 zł, od Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 31 427,00 zł, ze środków Powiatu Biłgorajskiego 13 573,00 zł oraz wkład własny Muzeum 6 150,00 zł.


INFORMACJA

MUZEUM ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ W BIŁGORAJU REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU „WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH 2022″
ZADANIE ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
NAZWA ZADANIA: „WYSIEDLENIA I PACYFIKACJE NA ZAMOJSZCZYŹNIE W LATACH OKUPACJI NIEMIECKIEJ”. (WYSTAWA CZASOWA)
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA WYNOSI 59000 ZŁ, W TYM:
– ŚRODKI FINANSOWE – MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 46000 ZŁ;
– ŚRODKI FINANSOWE POWIATU BIŁGORAJSKIEGO – 13000 ZŁ.

 

 INFORMACJA

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju otrzymało dofinansowanie w ramach

PROGRAMU RZĄDOWEGO Infrastruktura kultury

ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Zadanie:  Optymalizacja pracy w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju
poprzez zakup środka transportu.

Całkowity koszt zadania wyniesie 78 000, 00 zł, w tym kwota dofinansowania z MKiDN
40 000, 00 zł oraz ze środków Powiatu Biłgorajskiego 38 000,00 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego


 

Skip to content