Misja Muzeum

         Poprzez statutowe działania muzeum; gromadzenie, badanie i upowszechnianie przechowywanych muzealiów przybliżamy współczesnym i następnym pokoleniom niepowtarzalne dziedzictwo przeszłości naszego regionu. Naszą pracą propagujemy bogatą tradycję, kulturę i historię (cywilną i wojskową) powiatu biłgorajskiego. Uświadamiamy, że eksponaty gromadzone w muzeum to „świadkowie epoki”, to dowody wydarzeń historycznych mających miejsce na naszym terenie, które świadczą o naszej historii, korzeniach i kształtują naszą tożsamość. Są pamiątkami po naszych przodkach, patriotach i bohaterach, a więc skarbami (materialnymi i duchowymi) nie tylko dla mieszkańców danej miejscowości czy regionu, ale też dobrami narodowymi dla całego kraju, którym należy zapewnić długowieczny byt”.

  Jako Muzeum pozyskujemy nie tylko zabytki kultury materialnej (np. związane z życiem codziennym mieszkańców Biłgorajszczyzny, czy zajęciami pozarolniczymi – sitarstwem, łubiarstwem, itp.), ale pochylamy się również nad militariami (uzbrojeniem, umundurowaniem i oporządzeniem) okresu Powstania Styczniowego czy I i II wojny światowej (Kampania Wrześniowa, Ruch Oporu), które zalegają na jakże licznych pobojowiskach w regionie biłgorajskim. Czynimy starania, aby dobrze poznać, uchronić przed zatratą, przybliżyć naszym współczesnym a i następcom przekazać to, co najpiękniejsze, najwartościowsze i niepowtarzalne w dziedzictwie „Biłgorajskiej Ziemicy”. Szczególnie etos pracowitych i przedsiębiorczych sitarzy biłgorajskich oraz patriotów tę Ziemię zamieszkujących, którzy w najcięższych wojennych czasach dla naszej Ojczyzny za wolność i niepodległość swą krew przelewali, zaś w czasach pokoju ciężką pracą pomyślność swej Ojcowizny budowali, ma w naszym poczuciu kształtować świadomość naszej tożsamości.

Skip to content