Zabytki

Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków

Miasto Biłgoraj:

A-72 – Kaplica św. Marii Magdaleny, mur z drzewostanem
A-73 – Dzwonnica murowana
A-74 – Pozostałości dawnego klasztoru franciszkańskiego: ogrodzenie, mur ze schodami i bramą, drzewostan
A-110 – ul. Krasickiego – Zagroda sitarska: dom drewniany z 1810r., spichlerz drewniany, budynki gospodarcze, wozownia, brama z furtką
A-144 – ul. Czerwonego Krzyża 29 – Pozostałości zagrody młynarskiej: dom drewniany, spichlerz drewniany jaz z mostem na rzece, otoczenie zespołu
A- 173- ul. Lubelska – Cmentarz nieczynny o powierzchni- 2,8ha z drzewostanem, nagrobkami, bramą i pozostałości z ogrodzenia
A 250- Kościół filialny p.w. św. Jerzego, mur, cmentarz przykościelny
A-305 – ul. Tarnogrodzka – Kościół parafialnym, mur, drzewostan
A-286- Park Dworski zw.” Różnówka”
A -331- ul. Lubelska – Cmentarz grzebalny, czynny z drzewostanem, nagrobkami i bramami
A- 482- Cmentarz żydowski o powierzchni 25,9 arów

A/172 – kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, ul. 3 Maja 1, 1 poł. XVIII, 2 poł. XIX, XX, cmentarz kościelny

Gmina Biłgoraj

A- 443- Sól – Kościół, mur, cmentarz przykościelny

Gmina Biszcza

A- 272- Biszcza- Kościół parafialny p.w. Najświętrzego Serca P.Jezusa, mur drzewostan
A-18/70 – Kościół drewniany z 1676r. z otoczeniem

Gmina Frampol

A-21- Frampol- Układ urbanistyczny miasteczka i zabudowa ulic stodolnych
A-231- Frampol- Kościół parafialny p.w. MB Szkaplerznej i św. Jana Nepomucena, mur, dzwonnica, mur drzewostan
A-39- Radzięcin- Kościół parafialny p.w. św. Kazimierza, mur, drzewostan

Gmina Goraj

A-446 – Gilów- Kościół parafialny p.w. Najsłodszego Serca P. Jezusa, drzewostan
A-42- Goraj- Kościół parafialny p.w. Bartłomieja Ap., mur, dzwonnica, brama mur, drzewostan

Miasto i Gmina Józefów

A-216- Górecko Kościelne- Układ przestrzenny wsi
A-5- Józefów Zespół Kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, kościół, mur, kapliczki, brama, mur, ogrodzenie, mur
A-119- Józefów- Synagoga, mur
A-120- Józefów – Cmentarz żydowski
A329- Józefów- Cmentarz grzebalny, czynny

Gmina Księżpol

A-271- Księżpol- Zespół Kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Św., kościół, mur, dzwonnica, mur, cmentarz przykościelny z drzewostanem
A- 456- Księżpol- Cmentarz grzebalny
A- 471- Majdan Nowy – Rządcówka Ordynacji Zamojskiej, mur

Gmina Obsza

A-270- Obsza – Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP, mur, dzwonnica-brama, mur, cmentarz przykościelny, drzewostan
A-390- Zamch- Kościół parafialny p.w. św. Jozafata i Praksedy, mur, cmentarz przykościelny

Gmina Potok Górny

A- 426- Lipiny Górne – Borowina – Kościół parafialny p.w. MB Częstochowskiej, drzewostan
A- 40- Potok Górny – Zespół Kościoła parafialnegop. w. św. Jana Chrzciciela kościół, mur, brama, dzwonnica, mur, ogrodzenie z furtą, kapliczka drewniana, drzewostan

Miasto i Gmina Tarnogród

A-43- Luchów Górny- Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Józefa Oblubieńca, mur, drzewostan
A-16- Tarnogród – Zespół Kościoła parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego , Kościół, mur, dzwonnica, mur, drzewostan i ogrodzenie w gr.cmentarza przykościelnego
A -20- Tarnogród- Kościół p.w. św. Rocha, drewniany, otoczenie w obrębie cmentarza przykościelnego
A- 49- Tarnogród – Spichlerz drewniany
A-55- Tarnogród- Synagoga murowana
A- 196- Tarnogród- Cerkiew prawosławna, mur, cmentarz przycerkiewny, drzewostan

Gmina Tereszpol

A-157- Panasówka – Zespół dworski, dwór, mur, pozostałości parku

Gmina Turobin

A- 489 – Czernięcin Poduchowy – Zespół Kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny, kościół drewniany, dzwonnica drewniana
A-28 – Turobin- Zespół Kościoła parafialnego p.w. św. Dominika, kościół, mur, dzwonnica murowana, drzewostan w granicach cmentarza przykościelnego
A-31 – Turobin- Kaplica cmentarna p.w. św. Elżbiety , drewniana na cmentarzu grzebalnym
A-32 – Turobin- Kaplica p.w. św. Marka, Drewniana przy ul. Staszica.

Skip to content