Szlaki piesze

1. Szlak walk partyzanckich – znaki czarne – 100 km

Bidaczów Stary – Budziarze – Zanie – Majdan Stary – Majdan Nowy – Lipowiec Stary – Aleksandrów – Górecko Kościelne – Sigła – Kozaki Osuchowskie – Osuchy – Fryszarka – Borowe Młyny – rez. „Nad Tanwią” – Susiec – Wólka Łosiniecka- Łosiniec – Siwa Dolina – Tomaszów Lubelski

Jest to główny szlak Równiny Biłgorajskiej prowadzący z Lasów Lipskich przez Lasy Janowskie do Puszczy Solskiej. Ma on długość 62 km. Przebiega przez teren województwa podkarpackiego i lubelskiego. Szlak upamiętnia miejsca związane z niemiecką akcjąskierowaną przeciwko partyzantom „Wicher I”, jaka miała miejsce na początku czerwca1944 roku. Na trasie spotykamy Park Krajobrazowy Lasów Janowskich. Atrakcją szlaku sąduże kompleksy stawów rybnych. Szlak przebiega przez dwa ośrodki garncarskie: Łążek Garncarski i Bidaczów Stary, z których ten pierwszy czynny jest do dzisiaj. Na szlaku jes twiele śródleśnych, ciekawych od strony architektury i kultury ludowej miejscowości. W Szklarni zobaczymy koniki polskie. Spotkamy rzeki Lasów Janowskich: Łukawicę, Białą, Bukowę, Branew i Bicz. Szlak bierze swój początek na stacji PKP w Lipie.

2. Szlak Roztoczański – Znaki żółte – 54 km

Bidaczów Stary – Bidaczów Nowy – Ruda Zagrody – Wola Dereźniańska – Dereźnia Zagrody – Kolonia Sól – Biłgoraj – Wola Mała – Wola Duża – Hedwiżyn – Kajetanówka – Żelebsko – Trzęsiny – Lipowiec – Wzgórze Polak – Zwierzyniec

Żółty szlak roztoczański prowadzi z Równiny Biłgorajskiej przez Roztocze Zachodnie do stolicy Roztocza Środkowego Zwierzyńca. Na trasie znajduje się największe miasto Ziemi Biłgorajskiej Biłgoraj, słynące z tradycji sitarskich i dynamiczne rozwijające się gospodarczo w czasach współczesnych. Na trasie znajduje się Wzgórze Polak znane z powstańczej bitwy w 1863 roku oraz Bagno Tałandy, z którego wypływa rzeka Gorajec. Na szlaku możemy spotkać rzeki Ładę, Białą Ładę, Czarną Ładę, Stok, Gorajec i Wieprz. W Bidaczowie Nowym, w Dereźni i w pobliskiej Soli znajdują się drewniane młyny wodne. Szlak przebiega przez gminę Biłgoraj, miasto Biłgoraj oraz gminy Tereszpol, Radecznica i Zwierzyniec. Szlak ma długość 54 km z czego na terenie powiatu biłgorajskiego przebiega 46 km.

3. Szlak Puszczy Solskiej – znaki niebieskie – 27 km

Biłgoraj – Rożnówka – Edwardów – Górecko Kościelne

Szlak niebieski pieszy Puszczy Solskiej łączy stolice powiatu miasto Biłgoraj z turystyczną stolicą Ziemi Biłgorajskiej, jaką jest Górecko Kościelne. Poza początkowym fragmentem przecinającym miasto z północy na południe, szlak prowadzi przez bory Puszczy Solskiej. Przebiega wśród pięknych sosnowych drzewostanów porastających piaszczyste i bagienne tereny puszczańskie. W pobliżu Brodziaków teren, przez który prowadzą znaki, stwarza wrażenie górskiego szlaku. Niebieski szlak przecina dopływy Czarnej Łady: Próchnicy, Ratwicy, Smolnika i Studczka. Wiedzie leśnymi drogami pobliżu projektowanego rezerwatu przyrody „Wielkie Bagno”. W sąsiedztwie szlaku są też użytki ekologiczne. Wędrówka szlakiem daje możliwość wspaniałego wypoczynku, odizolowania się od cywilizacyjnych niedogodności, oddychania żywicznym powietrzem wśród aromatów sosen i świerków. Na wędrówkę powinniśmy zaopatrzyć się w suchy prowiant, ponieważ na szlaku spotkamy tylko jedną miejscowość, w której obecnie nie ma sklepu. W czasie wędrówki napotkamy dwie wiaty turystyczne: w Brodziakach w pobliżu leśniczówki oraz za zbiornikiem przeciwpożarowym na Smolniku. Na gorący posiłek możemy liczyć w Górecku Kościelnym w karczmie nad Szumem. Możliwość posłuchania śpiewu ptaków, spotkania na drodze licznych ssaków wynagrodzi nam trudy wędrówki. Szlak ma długość 27 km z czego 21 km przebiega leśnymi drogami w granicach miasta Biłgoraj, gminy Tereszpol i Józefów. Szlak kończy się przy kościele św. Stanisława w Górecku.

4. Szlak Ziemi Józefowskiej – znaki zielone – 42 km

Józefów – Fryszarka – Osuchy – Uroczysko Maziarze – rez. „Czartowe Pole” – Nowiny – Siedliska – Długi Kąt

Szlak zielony ma długość 42 km, z czego 33 km przebiega przez powiat biłgorajski. Na odcinku 9 km szlak przebiega przez powiat tomaszowski. Wędrując szlakiem mamy możliwość wnikliwego poznania Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Aż 37km szlaku przebiega przez bory Puszczy Solskiej. Na trasie spotykamy Osuchy – miejsce największej bitwy partyzanckiej, wiele miejsc i śladów związanych z działalnością partyzantów i pacyfikacją śródleśnych wiosek przez niemieckich okupantów. Niektóre z tych wsi przestały istnieć po 1943 i 1944 roku. Zielony szlak prowadzi do rezerwatu krajobrazowego „Czartowe Pole” z ruinami ordynackiej papierni. W Siedliskach rodzinny dom rzeźbiarza Adama Grochowicza, gdzie możemy bliżej poznać twórczość wybitnego rzeźbiarza Ziemi Józefowskiej. Podczas wędrówki będzie nam towarzyszyć jedna z najładniejszych roztoczańskich rzek – Sopot. Szlak kończy się na stacji kolejowej w Długim Kącie, co umożliwia dojazd pociągiem do węzła szlaku.

5. Szlak im. Aleksandry Wachniewskiej – znaki zielone – 67 km

Zwierzyniec – Rudka – Skaraszów – Szewnia Dolna – Wojda – Bliżów – Bondyrz – Lasowce – Potok Senderki – Stara Huta – Majdan Kasztelański – Brzeziny – Górecko Kościelne – Tereszpol Jurydyga – Florianka

Zielony szlak pieszy im. Aleksandry Wachniewskiej ma długość 67 km, z czego18 km przebiega przez teren powiatu biłgorajskiego. Szlak wychodząc ze Zwierzyńca prowadzi wzdłuż północnej granicy Roztoczańskiego Parku Narodowego. W pierwszej części trasy przechodzi przez Wojdę, miejscowość, gdzie miała miejsce pierwsza bitwa partyzancka, jaką stoczyły oddziały BCh 30 grudnia 1942 r. W Bondyrzu możemy obejrzeć Muzeum Historyczne Światowego Związku Żołnierzy AK Inspektoratu Zamojskiego. Atrakcją nie tylko dla pasjonatów geologii będą sztolnie w Senderkach. Kolejną miejscowością, gdzie doszło do partyzanckiej potyczki są Lasowce. Na szlaku leży też atrakcyjne dla turystów Górecko Kościelne z sanktuarium św. Stanisława Biskupa Męczennika. Szlak przebiega przez teren powiatu zamojskiego i biłgorajskiego. Kończy się przy Izbie Leśnej w osadzie Florianka, leżącej w granicach Roztoczańskiego Parku Narodowego.

6. Szlak krawędziowy – znaki czerwone – 52 km

Zwierzyniec – Sochy – Florianka – Górecko Stare – Górecko Kościelne – Tarnowola – Józefów – Pardysówka – Hamernia – rez. „Czartowe Pole” – Nowiny – Błudek – Oseredek – Susiec

Szlak krawędziowy przebiega w strefie krawędziowej Roztocza Środkowego i Równiny Biłgorajskiej. Ma długość 52 km, w tym 28 km na terenie powiatu biłgorajskiego. Łączy stolicę Roztocza Środkowego Zwierzyniec z ośrodkiem turystycznym, jakim jest Susiec. Na szlaku znajdują się rezerwaty krajobrazowe „Szum” i „Czartowe Pole”. Spotykamy wiele miejsc związanych z martyrologią narodu polskiego, jak Sochy, Józefów, Błudek. W Józefowie trafimy na pamiątki związane z powstaniem styczniowym, w szczególności związane z poległym poetą Mieczysławem Romanowskim. Poznamy uroczy fragment RPN, jakim jest Florianka. Z roztoczańskich wzgórz roztaczają się piękne krajobrazowo widoki. Na roztoczańskich rzekach: Szumie, Sopocie, Jeleniu i Niepryszce znajdują się progi skalne zwane szypotami, sopotami, porohami lub szumami. Na granicy obu krain przebiega granica między fałdową Europą Zachodnią a płytową Europą Wschodnią. Turystyczną perłą jest Górecko Kościelne, miejsce kultu św. Stanisława Biskupa, z każdym rokiem odwiedzane przez coraz większą liczbę turystów. Dla turystów zainteresowanych geologią wielką atrakcją będą odwiedziny w kamieniołomach w okolicy Józefowa.

7. Szlak centralny – znaki niebieskie – 137 km

Szastarka – Brzozówka – Moczydła Stare – Błażek – Batorz – Otrocz – Huta Turobińska – Gródki – Fort IV – Radecznica – Sąsiadka – Kawęczynek – Lipowiec – Zwierzyniec – Obrocz – Lasowce – Potok Senderki – Wzgórze Kamień – Husiny – Róża – Ulów – Pasieki – Rabinówka – Chyże – Bełżec

Szlak pieszy niebieski centralny to jeden z głównych szlaków pieszych polskiej części Roztocza. Szlak rozpoczyna się w Szastarce, a kończy w Bełżcu. Długość szlaku wynosi 137 km, z czego 30 km biegnie w granicach powiatu biłgorajskiego. Szlak przebiega przez Roztocze Zachodnie, Środkowe, aż do Roztocza Południowego. Szlak prowadzi przez Radecznicę miejsce kultu św. Antoniego Padewskiego. Umożliwia poznanie lessowych wąwozów Roztocza Zachodniego. Na trasie możemy poznać średniowieczne grodziska w Batorzu i Sąsiadce. Szlak prowadzi przez miejsce wielkiej bitwy w wojnie obronnej 1939 roku w okolicy Ulowa, a tak że miejsca partyzanckich bitew pod Szperówką, Różą, Lasowcami. Szlak kończy się w Bełżcu miejscowości znanej z obozu zagłady Żydów.

8. Szlak walk partyzanckich – znaki czerwone – 63 km

Lipa – Świdry – Gwizdów – Łążek Ordynacki – Szklarnia – Porytowe Wzgórze -Ujście – Szeliga – Ciosmy – Bidaczów Stary

Jest to główny szlak Równiny Biłgorajskiej prowadzący z Lasów Lipskich przez Lasy Janowskie do Puszczy Solskiej. Ma on długość 62 km. Przebiega przez teren województwa podkarpackiego i lubelskiego. Szlak upamiętnia miejsca związane z niemiecką akcją skierowaną przeciwko partyzantom „Wicher I”, jaka miała miejsce na początku czerwca1944 roku. Na trasie spotykamy Park Krajobrazowy Lasów Janowskich. Atrakcją szlaku są duże kompleksy stawów rybnych. Szlak przebiega przez dwa ośrodki garncarskie: Łążek Garncarski i Bidaczów Stary, z których ten pierwszy czynny jest do dzisiaj. Na szlaku jest wiele śródleśnych, ciekawych od strony architektury i kultury ludowej miejscowości. WSzklarni zobaczymy koniki polskie. Spotkamy rzeki Lasów Janowskich: Łukawicę, Białą, Bukowę, Branew i Bicz. Szlak bierze swój początek na stacji PKP w Lipie.

9. Szlak łącznikowy – znaki czarne – 10 km

Józefów – Majdan Nepryski – Szopowe- Górniki Stare- Potok Senderki

Pieszy szlak łącznikowy czarny z Józefowa do Potoku Senderki ma długość 10 km. Szlak ten daje możliwość połączenia turystycznej miejscowości, jaką jest miasto Józefów z głównym pieszym szlakiem Roztocza, jakim jest szlak niebieski centralny. Szlak prowadzi przez „górnicze” miejscowości związane na przestrzeni wieków z eksploatacją kamienia.

10. Szlak łącznikowy – znaki czarne – 3 km

Edwardów – Brodziaki – Wielkie Bagno

Szlak ten umożliwia wędrówkę z Biłgoraja do Górecka Kościelnego niebieskim szlakiem Puszczy Solskiej, kiedy jest wysoki poziom wody w rzekach. Szlak prowadzi przez terytorium gminy Biłgoraj i Tereszpol. Prowadzi on leśną drogą utwardzoną, gdzie jest bardzo rzadki ruch pojazdów. Długość szlaku wynosi 3 km.

11. Szlak łącznikowy – znaki czarne – 12 km

Lipowiec – Wywłoczka – Bagno – Zwierzyniec

Szlak pieszy łącznikowy czarny łączy Lipowiec położony na zboczu Ducherowej Góry 302 m n.p.m. ze Zwierzyńcem siedzibą RPN. Szlak czarny prowadzi przez najwyższe wzniesienie Roztocza Zachodniego, jakim jest Dąbrowa. Szlak udostępnia nam też lessowe wąwozy. Na trasie przekraczamy dwukrotnie najdłuższą z roztoczańskich rzek Wieprz. Podczas wędrówki spotkamy wieś tragicznie doświadczoną podczas okupacji, jaką jest Wywłoczka. Szlak ma długość 12 km, z czego 3 km biegnie w granicach powiatu biłgorajskiego.

Skip to content