Program Ochrona zabytków

Program Ochrona zabytków Zadanie pn. Biłgoraj, spichlerz (XIX w.): wykonanie impregnacji dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu