Program Ochrona zabytków

Program Ochrona zabytków

Zadanie pn. Biłgoraj, spichlerz (XIX w.): wykonanie impregnacji

dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Skip to content