Przykład uzbrojenia wczesnośredniowiecznego w postaci żeleźca czekana,

Dzisiaj prezentujemy Państwu, bardzo interesujący przykład uzbrojenia wczesnośredniowiecznego w postaci żeleźca czekana, który został znaleziony w Puszczy Solskiej na terenie powiatu biłgorajskiego. Odkrywca zabytku, miejsce jego znalezienia określił jako Łąki...