Przykład uzbrojenia wczesnośredniowiecznego w postaci żeleźca czekana,

Skip to content