Zabytek archeologiczny – ostroga

Do Muzeum Ziemi Biłgorajskiej trafił w 2019 r. przypadkowo znaleziony bardzo interesujący zabytek archeologiczny w okolicach Olszanki, gm. Turobin. Jest to żelazna ostroga z łukowato pogiętymi ramionami kabłąka. Zaczepy służące do mocowania butów zachowały się niestety tylko fragmentarycznie. Ostroga posiadała pierwotnie bodziec gwiaździsty, z czego zachowało się tylko jedno ramię do jego mocowania. Zabytek można datować na 2 poł. XIII-pocz. XIV w. Należy podkreślić, że odległość miejsca jej znalezienia wynosi tylko pięć kilometrów w linii napowietrznej od niezwykłego znaleziska broni wczesnośredniowiecznej w okolicach Goraja, gdzie wśród zabytków znajdowała się analogiczna ostroga. Natomiast w odległości trzech kilometrów od znaleziska znajduje się zamczysko w Turobinie, gdzie jak uważają niektórzy badacze znajdowało się grodzisko wczesnośredniowieczne.

A w odległości czterech kilometrów na północny-zachód położona jest Tarnawa, będąca miejscem pokojowych układów transgranicznych w tym okresie. Czy wspomniane zabytki są świadectwem walk na pograniczu polsko-ruskim w latach 1243, 1244, 1265 lub 1266? Jak na razie musi pozostać to w sferze hipotez. A tymczasem ostrogi będzie można niedługo oglądać na wystawie czasowej poświęconej uzbrojeniu średniowiecznemu z terenu Powiatu Biłgorajskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zeszłorocznych badań wykopaliskowych w Tereszpolu – Zaorendzie i Borowcu na obszarze Puszczy Solskiej.

Daniel Tereszczuk

Skip to content