Uroczysty wernisaż wystawy pt. „Szable w rękach powstańców styczniowych ze zbiorów Janusza Jarosławskiego”

5. 09. 2023 roku o godz. 13.00 w salach wystawowych Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju odbył się uroczysty wernisaż wystawy pt. „Szable w rękach powstańców styczniowych ze zbiorów Janusza Jarosławskiego”. Na wystawie zostało zaprezentowanych 25 egzemplarzy broni, której wzory były używane przez powstańców styczniowych.
Powstańcy pozbawieni własnego zaplecza przemysłowego zostali zmuszeni do korzystania z oręża będącego na wyposażeniu ówczesnych armii państw zaborczych: austriackiej, rosyjskiej i pruskiej oraz z zakupionego z innych państw europejskich (m.in.: Francji i Anglii) lub zdobytego w walce na oddziałach rosyjskich.
Na wystawie zostały zaprezentowane szable: polskie karabele, szable austriackie, rosyjskie i francuskie oraz pruska i węgierska.
Uzupełnieniem do eksponatów są barwne fotogramy przedstawiające ten sam rodzaj oręża, który należał do znanych dowódców zrywu niepodległościowego, m.in.: gen. Józefa Bema, gen. Mariana Langiewicza, gen. Zygmunta Sierakowskiego, a które znajdują się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Uwagę na wystawie zwraca również wieloformatowy fotogram obrazu Aleksandra Sochaczewskiego pt. „Pożegnanie Europy”, którego oryginał eksponowany jest w zbiorach Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.
Ekspozycja została dofinansowana ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864”, a jej organizacja nawiązuje do 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
Wernisaż wystawy rozpoczął dyrektor Muzeum w Biłgoraju, Marek Majewski, który powitał zgromadzonych gości. Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Biłgorajskiego Pan Andrzej Szarlip. Następnie Stefan Szmidt wyrecytował dwa wiersze o tematyce powstańczej.
Niespodzianką na wernisażu było pojawienie się „duchów powstańczych”, z których jeden z nich odczytał tekst przypominający o bitwach pod Biłgorajem, Panasówką i Batorzem życząc jednocześnie wszystkim zgromadzonym, wzruszającej kontemplacji nad orężem, którym powstańcy próbowali wywalczyć zagrabioną przez wroga wolność Polski. Pomysłodawcą „powstańczych duchów”, którzy „przyszli zobaczyć” swój oręż był kustosz Muzeum w Biłgoraju – Tomasz Bordzań, a wykonawcami: Jan Paluch i członkowie „Stowarzyszenia Klub Historyczny. Rok 1863” z Kielc.
Następnie, właściciel kolekcji i autor wystawy, Pan Janusz Jarosławski zaprezentował i omówił eksponowane szable. Po jego wystąpieniu odbyły się rozmowy tematyczne wśród zainteresowanych osób.
Wernisaż zgromadził wielu uczestników, wśród których były władze powiatowe i miejskie, samorządowcy, przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie powiatu i uczniowie ze szkół średnich oraz miłośnicy tematyki powstańczej i militarnej.
Wydarzeniu towarzyszył katalog autorstwa Janusz Jarosławskiego „Szable w rękach powstańców styczniowych”.
Zapraszamy do zwiedzania ekspozycji w okresie do 9 listopada 2023 roku.


  


 

 


 

Skip to content