Stanowisko archeologiczne pod Biłgorajem z epoki neolitu

Nad rzeką zwaną Stok w miejscowości Wola Duża, która położona jest się między Biłgorajem, a Hedwiżynem, znajduje się bardzo interesujące stanowisko archeologiczne. Świadczą o nim zapisy archiwalne oraz materiał zabytkowy znajdujący w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. Na stanowisku tym znaleziono między innymi fragmenty naczyń glinianych, odłupki krzemienne oraz świetnie zachowany krzemienny grot strzały do łuku i topór kamienny. Topór wykonany jest z granitu i ma starannie przewiercony otwór na stylisko. Reprezentuje on typ B2 wg Włodarczaka (2006), co może wskazywać że zabytki mogą pochodzić ze starszych faz kultury ceramiki sznurowej, datowanej na południowej Lubelszczyźnie na 2800-2250 r. p.n.e. W następnej kolejności stanowisko czeka weryfikacja terenowa…

archeolog mgr Daniel Tereszczuk

Skip to content