Spotkanie członków rady programowej w zimowej aurze w Osuchach

W dniu 11 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie członków rady programowej, której zadaniem jest utworzenie ekspozycji muzealnej w nowo budowanym „Muzeum Partyzantów Polskich, Osuchy 44”. Spotkanie miało miejsce w zimowej aurze na terenie budowy muzeum w Osuchach w celu zapoznania się z przebiegiem inwestycji. Członkowie rady odwiedzili cmentarz partyzancki oraz Dom Kombatanta. Wizja lokalna jest niezbędna do opracowania szczegółów wyposażenia merytorycznego muzeum w Osuchach.

Skip to content