KONKURS LITERACKI „Legenda o mojej miejscowości”

Tematem konkursu literackiego była legenda związana z miejscowością znajdująca się na terenie Powiatu Biłgorajskiego, w której mieszka uczestnik konkursu. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych (klas IV – VIII) oraz szkół średnich z terenu Powiatu Biłgorajskiego.

Celem konkursu było m.in.: inspirowanie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży; rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej; odkrywanie i rozwijanie twórczych talentów literackich młodzieży, kształtowanie jej gustów artystycznych oraz stwarzanie możliwości konfrontacji własnej twórczości z utworami rówieśników; zwrócenie uwagi na staranność, poprawność stylistyczną i ortograficzną zredagowanej wypowiedzi pisemnej; poznawanie własnej miejscowości; krzewienie kultury języka ojczystego; propagowanie walorów krajoznawczo-historycznych Powiatu Biłgorajskiego; kształtowanie postawy poszanowania historii i legend naszej „Małej Ojczyzny” oraz stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości prezentowania własnych uzdolnień.

Konkurs ogłoszony został 27 maja 2021 r. a termin nadsyłania prac upłynął 13 września 2021 r.  Na konkurs wpłynęło sześć prac pisemnych. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Tomasza Brytana w składzie: Andrzej Czacharowski, Celina Skromak, dr Dorota Skakuj przyznała następujące miejsca:

W kategorii szkół średnich:

I miejsce

Daria Podpora – Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
za legendę pt. Złoty sitarz.

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce

Aniela Sarzyńska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu (kl. V) – Legenda o wężu w Płusie.

Alicja Sarzyńska – Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym (kl. VI) – Legenda o Szarej Jewce.

II miejsce

Julita Rój – Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie (kl. VI) – Legenda o Mieszku Gryfie, obrońcy Tarnogrodu.

III miejsce

Michalina Sidor – Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie (kl. IV) – Legenda tarnogrodzka.8

Katarzyna Myszkowiak – Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie
(kl. VII) – Miasto Gryfa.

Skip to content