Zabytki

Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków Miasto Biłgoraj: A-72 – Kaplica św. Marii Magdaleny, mur z drzewostanem A-73 – Dzwonnica murowana A-74 – Pozostałości dawnego klasztoru franciszkańskiego: ogrodzenie, mur ze schodami i bramą, drzewostan A-110 – ul. Krasickiego – Zagroda...