Zabytki

Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków Miasto Biłgoraj: A-72 – Kaplica św. Marii Magdaleny, mur z drzewostanem A-73 – Dzwonnica...