103 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

W czwartek, 11.11.2021 roku, przypada 103 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada, upamiętnia odzyskanie przez Polskę wolności w 1918 roku, po 123 latach niebytu państwowego i nieobecności na mapach politycznych Europy (1795–1918). 

źródło foto: https://pixabay.com

Pierwsza Rzeczpospolita upadła w 1795 r., Polacy pod zaborami byli przez 123 lata. W tym czasie doszło do kilku tragicznych powstań, jednakże dopiero powstanie dwóch wrogich sobie obozów militarnych Trójprzymierza i Trójporozumienia postawiło przeciwko sobie naszych zaborców. Rywalizacja pomiędzy nimi stała się przyczyną wybuchu I wojny światowej. Wolność udało się odzyskać w 1918 roku, a jej symbolem było przybycie do Warszawy Józefa Piłsudskiego i przekazanie mu władzy przez Radę Regencyjną. 11 listopada 1918 r. Niemcy skapitulowali na froncie zachodnim, co było równoznaczne z końcem I Wojny Światowej. Tego dnia również Józef Piłsudski przejął w Polsce władzę wojskową.

Okupacja austriacka w Biłgoraju zakończyła się 3 listopada 1918 r.; wówczas austriacki komendant powiatu ppłk. Aleksander Carapet przekazał władzę i wyjechał z miasta. Następnego dnia pozostałych żołnierzy rozbrajała miejscowa drużyna Polskiej Organizacji Wojskowej. Biłgoraj i powiat był wolny.

Świętujmy i my to radosne wydarzenie, ciesząc się z niepodległości. Szanujmy Polskę jako naszą Ojczyznę, doceniajmy, że nasza Ojczyzna nie wymaga teraz daniny krwi, że żyjemy w czasach pokoju. Jednakże, szacunek i pamięć jesteśmy winni naszym przodkom, którzy oddali życie w walce o wolną niepodległą Polskę. Pamiętajmy też słowa wielkiego Polaka św. Jana Pawła II, który w 1983 roku w Częstochowie mówił: „Człowiek jest powołany do wolności. Nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy. Wolność jest człowiekowi dana i zadana, by ukazywała prawdę o dobru (…) Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego”.

Skip to content