Z pracowni archeologicznej w naszym muzeum

Dziś prezentujemy Państwu kilka ujęć z pracowni archeologicznej w naszym muzeum. Analizie poddawane jest metalowe kółko o średnicy zewnętrznej 32 mm, wewnętrznej 24 mm i wadze 7,6 g. Prawdopodobnie zabytek wykonany jest jest brązu, a powstał poprzez koliste zagięcie pręta i połączenie jego końców na gorąco. Artefakt został znaleziony kilka lat temu na północ od Biłgoraja w terenie zalesionym. Uważamy, że zabytek pochodzi z wczesnego średniowiecza. Tego typu kółka brązowe dosyć powszechnie występują na szkieletowych cmentarzyskach datowanych na późniejsze fazy wczesnego średniowiecza. Przyjmuje się, że stanowiły element pasa lub służyły do mocowania pochwy miecza.
—————————————————————————————
Fot. Daniel Tereszczuk

Skip to content