Wymiana pokrycia dachowego i remont ganku budynku mieszalnego w Zagrodzie Sitarskiej

Szanowni Państwo,

informujemy, iż zostały rozpoczęte prace zmierzające do realizacji dwóch zadań na terenie Zagrody Sitarskiej w Biłgoraju przy ul. Nadstawnej 32:

  1. Wymiana pokrycia dachowego na obiektach budowlanych Zagrody Sitarskiej
    w Biłgoraju. W bieżącym roku zostanie pokryty nowym gontem z drzewa świerkowego budynek mieszkalny Zagrody, a w następnych etapach nastąpi remont dachu zabudowań inwentarskich, w zależności od pozyskiwanych środków na ten cel. Wsparcie finansowe na wymianę gontu domu mieszkalnego otrzymaliśmy
    z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie w wysokości 30% wartości zadania, ponad 40% sfinansował Powiat Biłgorajski, a wkład własny Muzeum wynosi przeszło 20%. Łączny koszt zadania wynosi 65 000,00 złotych.
  2. Remont ganku budynku mieszkalnego Zagrody Sitarskiej w Biłgoraju. Naprawa ganku wymuszona jest jego poważnym uszkodzeniem podczas kolizji samochodowej
    w październiku ubiegłego roku. W trakcie prac remontowych zostaną wymienione
    i naprawione uszkodzone elementy ganku, zależnie od stopnia zniszczenia. Środki na ten cel zostały pozyskane od ubezpieczyciela sprawcy kolizji w wysokości ponad 15 000,00 złotych.

Termin realizacji wyżej wymienionych zadań przewidziany jest na koniec sierpnia 2021 roku

Skip to content