Uroczyste otwarcie wystawy „Ku Chwale Ojczyzny i Sławie Oręża”

 

W związku z 80-tą rocznicą wybuchu II wojny światowej, Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, przygotowało blok trzech wystaw czasowych, które o

mawiają tamte tragiczne wydarzenia. Ich uroczyste otwarcie nastąpiło 18 września 2019 r. w siedzibie muzeum z udziałem władz powiatowych,
zaproszonych gości, w tym młodzieży szkolnej z Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju oraz harcerzy 13. Drużyny Starszoharcerskiej „Pochodni”. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Beata Strzałka, Zbigniew Mazur, Roman Sokal, Marian Klecha, Jan Koman, Stanisław Schodziński, Stefan Oleszczak, Andrzej Czacharowski, Adam Goraj i wiele

innych osób.

                W ramach otwarcia wystawy wystąpił dyr. Muzeum, Pan Marek Majewski, Pani Beata Strzałka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu oraz autor i kurator ekspozycji Pan Tomasz Bordzań. Harcerze 13. Drużyny Starszoharcerskiej „Pochodni” zaprezentowali wiersz Władysława Bełzy pt. „Kto Ty jesteś – Polak mały…”. Natomiast Pani Dorota Skakuj przybliżyła ideę swojej wystawy pt. „Nasze biłgorajskie”.

                Uroczystość przebiegła w duchu patriotycznym, z uznaniem i szacunkiem dla narodowych bohaterów, ich trudu oraz ofiary życia jaką ponieśli w obronie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Według autora całej wystawy poszczególne ekspozycje charakteryzują się następująco.

Wystawa pierwsza, pt: „Ku chwale Ojczyzny i sławie oręża”. Działania wojenne w regionie biłgorajskim we wrześniu i październiku 1939 r.” omawia nie tylko działania bojowe oddziałów Wojska Polskiego, Wehrmachtu i Armii Czerwonej, ale również inne wydarzenia i sytuacje, jakie towarzyszyły tamtym walkom, jak np.: zbrodnie obu agresorów, losy ludności cywilnej, udział mieszkańców Biłgoraja w Kampanii Wrześniowej (ze szczególnym uwzględnieniem dwóch biłgorajskich lotników: Klemensa Mazura i Karola Pysiewicza, którzy życie swe złożyli na ołtarzu Ojczyzny), dywersję niemieckiej V kolumny i kolaborację z Sowietami komunizujących mniejszości narodowych. Wystawę kończy panel o Miejscach Pamięci Narodowej związanych z tymi tragicznymi wydarzeniami na terenie powiatu biłgorajskiego. Prezentowane są fotografie pomników i cmentarzy, na których spoczywają żołnierze Wojska Polskiego i ludność cywilna poległa we wrześniu 1939 r.

Wystawa druga, pt.: „Historia jednego eksponatu. Sztandar 73 Pułku Piechoty”, rozpoczyna nie tylko cykl wystaw poświęconych i promujących kolejny, najciekawszy eksponat ze zbiorów Muzeum w Biłgoraju, ale przede wszystkim skupia się na historii sztandaru bohaterskiego pułku z Katowic, który ukryty we wrześniu 1939 r. przeleżał w ziemi 54 lata i został odnaleziony przez pracowników Muzeum w Biłgoraju. Należy nadmienić, że we wrześniu 1939 r. II batalion 73 Pułku Piechoty wraz z III batalionem 11 PP i innymi oddziałami 23 Dywizji Piechoty, 16 września walczyły o Biłgoraj z oddziałami niemieckiej 8 DP. Obecnie, po konserwacji i odznaczeniu sztandaru w 1994 r. Krzyżem Virturi Militari, jest on jednym z najważniejszych eksponatów w zbiorach naszego muzeum.          

Wystawa trzecia, pt.: „Wrześniowe” militaria. Wystawa ze zbiorów Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju”, prezentuje militaria związane z byłym Wojskiem Polskim II Rzeczy-pospolitej Polskiej oraz wydarzeniami Kampanii Wrześniowej 1939 r., jakie rozegrały się na terenie powiatu biłgorajskiego. Ekspozycja ta została przygotowana wyłącznie z zasobów Muzeum w Biłgoraju. Zobaczymy tu, nie tylko uzbrojenie żołnierza i oficera Wojska Polskiego indywidualne i zbiorowe, ale także jego umundurowanie i oporządzenie oraz militaria będące na wyposażeniu broni głównych: piechoty, artylerii, kawalerii i broni pancernych oraz różnych służb. Wartością tych eksponatów jest to, że zostały one podniesione z pobojowisk Kampanii Wrześniowej w szeroko rozumianym regionie biłgorajskim oraz na Zamojszczyźnie. Dziś są one traktowane jako świadkowie tamtych dramatycznych wydarzeń i w uzupełnieniu z wiedzą historyczną „opowiadają” o bohaterstwie poprzednich pokoleń Polaków.

Ekspozycje adresowane są szczególnie do młodzieży, osób zainteresowanych Wojskiem Polskim II Rzeczypospolitej Polskiej i działaniami wojennymi we Wrześniu 1939 roku oraz koneserów „wrześniowych” militariów.

Wystawy można zwiedzać w siedzibie Muzeum przy ul. T. Kościuszki 87, do końca lutego 2020 roku. Zapraszamy do zwiedzania .

Skip to content