Relacja z otwarcia wystawy stałej: NAD TANWIĄ I ŁADĄ – dzieje Biłgoraja i okolic

 

„Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość” – św. Jan Paweł II

„Tradycja i historia jest rozumem całego narodu, przesiewanym z wieku na wiek” – Ricarda Huch – niemiecka pisarka, filozof i działaczka antyfaszystowska.

      W dniu 30 XI br. o godz. 14.30 miało miejsce w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju historyczne wydarzenie, otwarcie wystawy stałej „Nad Tanwią i Ładą – dzieje Biłgoraja i okolic”. Ekspozycja ta była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Instytucją zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Ponad 20% udziału w całkowitym koszcie zadania ma Powiat Biłgorajski. Wystawy szczegółowe składające się na całość wystawy to:
– Pradzieje regionu biłgorajskiego,
– Biłgorajskie do początku XX wieku,
– Powiat Biłgorajski 1914-1944.
      Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią uroczystość nadawana była on-line na kanale Youtube Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. Swoją obecnością zaszczycili nas honorowi goście: Beata Strzałka – Poseł na Sejm RP, Andrzej Szarlip – Starosta Biłgorajski, Andrzej Łagożny i Jan Małysza – członkowie Zarządu Powiatu, Henryk Paska – zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie, radny Powiatu, Zbigniew Łupina – Prezes Sądu Rejonowego w Biłgoraju, członek KRS, Tomasz Karolczak – Przewodniczący Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, Anna Iskra – Wiceprzewodnicząca Rady Muzeum, Janusz Jarosławski – przyjaciel Muzeum, wybitny znawca broni białej i autor wielu publikacji na ten temat, Stanisław Schodziński – katolicki działacz społeczny, przyjaciel Muzeum, Magdalena Bielak – Furlepa – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Biłgoraju, Iwona Pawlos – Dyrektor MDK w Biłgoraju. Uczestnictwo wąskiego grona gości przebiegało z zachowaniem obowiązujących obostrzeń podyktowanych pandemią.
      Koncepcja i przygotowanie ekspozycji to głównie praca zespołu pracowników merytorycznych Muzeum, ale też administracji i obsługi. Kuratorami wystawy są: kustosze naszego Muzeum Dorota Skakuj i Tomasz Bordzań odpowiedzialni za część historyczną oraz adiunkt Konrad Grochecki mający kuratelę nad wystawą archeologiczną. Podstawy merytoryczne pradziejów regionu biłgorajskiego opracował jego poprzednik – Daniel Tereszczuk. Na uwagę zasługuje fakt dużego wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i technicznego edukatora Muzeum Tomasza Brytana, a także informatyka Adama Skiby. Za wszelki wysiłek i działania w tym zakresie dziękuję wszystkim pracownikom Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.
       Mam nadzieję, iż pierwsza w obecnej siedzibie naszego Muzeum stała ekspozycja będzie wizytówką naszej placówki, Powiatu Biłgorajskiego i Biłgoraja. Niech służy całemu środowisku i będzie bogatym materiałem wykorzystywanym w lekcjach muzealnych, warsztatach i zwiedzaniu Muzeum. Serdecznie zapraszamy.

Dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju Marek Majewski

 


DZIEJE POWIATU BIŁGORAJSKIEGO DO 1944 ROKU


 

 

Skip to content