Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju Muzeum w 2021 roku

Szanowni Państwo

             Uprzejmie informujemy, iż w okresie od czerwca do sierpnia br. Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju będzie realizować zadanie: Biłgoraj, spichlerz (XIX w.): wykonanie impregnacji, w ramach Programu: Ochrona Zabytków 2021, po przyznaniu środków na ten cel z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Departament Ochrony Zabytków. Przewidywany całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 40 000 zł. Tzw. wkład własny projektu w 50% wnosi Powiat Biłgorajski. Prace impregnacyjne drewnianego budynku spichlerza obejmować będą dach oraz ściany zewnętrzne i wewnętrzne, a także podłogi na parterze i piętrze. Celem tych działań jest zabezpieczenie skansenu biłgorajskiego przed zapaleniem i degradacją drewna. Po ich zakończeniu w Spichlerzu zostaną zorganizowane ekspozycje o charakterze etnograficznym, ukazujące dawne wierzenia i zwyczaje ludowe oraz życie codzienne mieszkańców Lubelszczyzny.

            W celu uporządkowania prawnego działek przylegających do Spichlerza wytyczono na nowo geodezyjnie te działki i w ten sposób powiększono ogólną powierzchnię Zespołu Młyńskiego, co pozwala na prowadzenie tam różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze historycznym i kulturalnym.

            Informujemy również, że z powodzeniem Muzeum nasze aplikowało środki z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie na realizacje zadania pn..”Wymiana pokrycia dachowego na obiektach budowlanych Zagrody Sitarskiej w Biłgoraju”. Przyznane środki przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie na ten cel pozwolą w bieżącym roku na remont dachu domu mieszkalnego w Zagrodzie Sitarskiej, w ramach którego zostanie położony nowy gont z drzewa świerkowego, zaimpregnowany już środkiem przeciwzapalnym. W przyszłym roku będziemy przedkładać wniosek na kontynuację wyżej wymienionego zadania mając na uwadze budynki inwentarsko – gospodarcze biłgorajskiego skansenu. Całkowity koszt prowadzenia prac przy dachu domu mieszkalnego to kwota ponad 60 000 zł. Znaczący udział finansowy (30 000 zł) ma w projekcie Powiat Biłgorajski, zaś Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju partycypuje w ogólnych kosztach w wysokości 20% , pochodzących z dochodów placówki. Przedsięwzięcie to będziemy realizować na przełomie lipca i sierpnia 2021 roku.

            Wraz z remontem dachu domu mieszkalnego Zagrody Sitarskiej zaplanowane są  roboty remontowe ganku tego budynku. Środki na to zadanie zostały przekazane przez ubezpieczyciela pojazdu sprawcy  kolizji, w wyniku której w październiku ubiegłego roku ganek został poważnie naruszony. W ramach tych prac zostaną wymienione uszkodzone elementy.

            Wymienione wyżej przedsięwzięcia prowadzone będą pod nadzorem  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

            Z przyjemnością informujemy także o pomyślnej dla Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju decyzji Zespołu Sterującego przy Muzeum Historii Polski o otrzymaniu przez naszą placówkę dotacji w wysokości 26 000 zł w ramach XIII edycji programu „Patriotyzm Jutra” na realizację zadania: Gra Terenowa „Śladami Partyzanckiej Bitwy Pod Osuchami”. Planowana łączna wartość projektu to kwota powyżej 30 000 zł, z czego ponad 20% udziału będzie po stronie Powiatu Biłgorajskiego. Głównym celem zadania jest zapoznanie młodzieży w atrakcyjny sposób z polem bitwy pod Osuchami, przybliżenie sylwetek i postaw patriotycznych polskich partyzantów oraz upamiętnienie ich walki o niepodległość Polski. W ten sposób chcemy budować zainteresowanie tematyką bitwy pod Osuchami w społeczeństwie regionu w okresie poprzedzającym powstanie do końca 2022 roku „Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy 44. Oddział Muzeum Ziemi Biłgorajskiej
w Biłgoraju”.

            O postępach w realizacji wspomnianych działań będziemy zamieszczać bieżące informacje na naszej stronie internetowej. Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do naszych placówek muzealnych

 

 

 

Marek Majewski

Dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju

Skip to content