Posiedzenie Rady Muzeum Ziemi Biłgorajskiej

W dniu 26.02.2021 roku miało miejsce posiedzenie Rady Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Tomasza Karolczaka. Spotkanie odbyło się w budynku Muzeum przy ul. Tadeusza Kościuszki 87. Głównym celem zebrania była ocena pracy Muzeum za rok 2020. Członkowie Rady podjęli stosowną uchwałę oceniając pozytywnie wszystkie działania prowadzone przez nasze Muzeum w minionym roku. Następnie Dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju Marek Majewski przedstawił uczestnikom posiedzenia plan działań naszej placówki na 2021rok, który spotkał się z aprobatą całej Rady. Zarówno przedsięwzięcia podejmowane w ubiegłym roku, jak i te ,które będą realizowane w ciągu najbliższych miesięcy stanowiły tematykę dyskusji. Rada Muzeum to organ opiniodawczy, ale też doradczy, dlatego wszelkie wnioski jej członków brane są pod uwagę w trakcie opracowywania ramowego planu pracy na dany rok kalendarzowy.

 

Skip to content