Położenie geograficzne Powiatu Biłgorajskiego

Położenie geograficzne Powiatu Biłgorajskiego

Powiat biłgorajski zajmuje obszar 1681 km2, średnia gęstość zaludnienia wynosi 61 osób na 1 km2. Liczba ludności w 2017r wynosiła 101 435 w tym; kobiet 51 430, mężczyzn 50254.

Powiat biłgorajski położony jest w południowej części województwa lubelskiego, odtworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Biłgoraj.

Powiat leży głównie na pograniczu Równiny Biłgorajskiej i Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Północne gminy powiatu tworzą specyficzne podłużne i wąskie pasmo, przebiegające na krótkich odcinkach przez szereg równoleżnikowych mezoregionów: Wzniesienia Urzędowskie, Roztocze Zachodnie, Padół Zamojski i Wyniosłość Giełczewską. Wschodnie krańce powiatu leżą w obrębie Roztocza Środkowego. Głównymi rzekami powiatu są Tanew, Łada i Por. Na terenie powiatu znajdują się złoża gazu ziemnego i ropy naftowej. Jest to region wybitnie rolniczy z dużymi obszarami leśnymi.

Od zachodu powiat biłgorajski sąsiaduje z powiatem niżańskim i janowskim, od północnego – zachodu z powiatem lubelskim, od północnego – wschodu z powiatem krasnostawskim, od wschodu z powiatem zamojskim, od południowego – wschodu z tomaszowskim, a od południa z powiatami lubaczowskim, leżajskim i przeworskim przynależnymi do województwa podkarpackiego.

W skład powiatu wchodzą:

Liczba gmin miejskich – 1

Liczba gmin miejsko-wiejskich – 3

Liczba gmin wiejskich – 10

Gminy: Gmina Aleksandrów, Gmina Biłgoraj, Gmina Biszcza, Gmina Frampol, Gmina Goraj, Gmina Józefów, Gmina Księżpol, Gmina Łukowa, Gmina Obsza, Gmina Potok Górny, Gmina Tarnogród, Gmina Tereszpol, Gmina Turobin.

Główne miejscowości:

Na terenie powiatu znajduje się 5  miast:

Biłgoraj

Tarnogród

Józefów

Frampol

Goraj

oraz wieś będąca dawniej miastem:

 gmina Turobin

Inne większe wsie (powyżej 1000 mieszkańców) to Aleksandrów, Łukowa, Sól, Różaniec, Potok Górny, Tereszpol-Zaorenda, Zamch, Biszcza, Lipiny Dolne, Dąbrowica, Księżpol, Chmielek i Bukowina.

Powiat ma charakter rolniczy, 43 % powierzchni zajmują użytki rolne, a 80% mieszkańców gmin wiejskich utrzymuje się z rolnictwa.

 

Skip to content