OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKÓŁ

 


 


OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKÓŁ

LEKCJE MUZEALNE

              Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju oferuje możliwość udziału młodzieży szkolnej w lekcjach muzealnych. Czas trwania każdej z nich planowany jest od 45 do 60 minut, a grupa biorąca w niej udział nie może przekroczyć 35 osób.

Lekcje muzealne mogą odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (prosimy o rezerwację terminu lekcji z dwutygodniowym wyprzedzeniem).

Zgłoszenia przyjmowane będą przez cały rok szkolny i realizowane według kolejności napływania.

Udział w lekcjach muzealnych jest bezpłatny.

Podczas rezerwacji prosimy o dokładne podawanie następujących informacji:

 • temat zamawianej lekcji
 • dane szkoły
 • nazwisko nauczyciela (opiekuna)
 • liczba i wiek uczestników 
 • kontakt

Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji muzealnej na inny temat niż zaproponowane poniżej.

 

PRZEDSZKOLE

 

Poznajemy Muzeum – mgr Tomasz Brytan (Edukacja muzealna)

Na zajęciach staramy się w prosty, a zarazem atrakcyjny sposób przekazać dzieciom wiedzę na temat funkcjonowania muzeum oraz przybliżyć podstawowe pojęcia związane z muzealnictwem, takie jak: muzeum, eksponat, ekspozycja, kolekcja, galeria. Dzieci poznają także wybrane ekspozycje Muzeum poprzez zabawę w poszukiwanie muzealiów z pomocą zdjęć i rysunków oraz opowieści na ich temat. Drugą część zajęć wypełnia rysowanie eksponatów, które najbardziej zapadły w pamięć małym uczestnikom.

 Legendy i historyjki Biłgorajskie – mgr Tomasz Brytan (Edukacja muzealna)

Skąd Biłgoraj wziął swoją nazwę? Co znajduje się w herbie naszego miasta? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w czasie zajęć, podczas których uczestnicy poznają najważniejsze legendy biłgorajskie łączące się z bogatą przeszłością miasta. Na zakończenie dzieci tworzą ilustracje do legend.

 Archeologia, przygoda w wielkiej piaskownicy dr Konrad Grochecki (Archeologia)

Lekcja ma na celu przedstawienie przedszkolakom czym jest archeologia. Opowieść o odkrywaniu przeszłości będzie dostosowane odpowiednio do wieku. Każdy z przedszkolaków, pod opieką archeologa, będzie mógł dotknąć krzemienne siekiery i inne tego typu rzeczy, które łatwo nie ulegają zniszczeniu, by przekonać się, że przeszłość jest na wyciągnięcie ręki.

Opowieść o polskim żołnierzu mgr Tomasz Bordzań (Militaria)

Pokazanie i przekazanie dzieciom do oglądania w trakcie opowieści elementów wojskowego oporządzenia w postaci: manierki, menażki, niezbędnika, hełmu, itp. z odpowiednim komentarzem do czego służyły te przedmioty. Pokaz elementów musztry wojskowej z zaangażowaniem dzieci – „jak chodzi żołnierz”, Próba znalezienia przez dzieci odpowiedzi: kto to jest żołnierz? Po co jest wojsko? Dlaczego żołnierz (żołnierze) mają tyle różnych rzeczy i do czego one służą? Dlaczego żołnierze chodzą w mundurach i dlaczego mundur jest zielony? Dlaczego żołnierz na czapce nosi orła? Jakie są podstawowe rodzaje formacji wojskowych: piechota, kawaleria, artyleria, broń pancerna (czołgiści), lotnictwo, marynarka wojenna (marynarze).

 Giuseppe Arcimboldo – malarz iluzjonista – mgr Maja Wal (Historia sztuki)

Krótka prelekcja będzie dotyczyć postaci i niezwykłych portretów tworzonych przez manierystycznego malarza Giuseppe Arcimboldo. Wizerunki budował z owoców, warzyw, przedmiotów, przedstawień zwierząt itp. Dzieci po wysłuchaniu prelekcji narysują swoje portrety nawiązując do sposobu Arcimbolda.

Abstrakcje Pana Knappa – mgr Maja Wal (Historia sztuki)

Krótka prelekcja o wczesnej, abstrakcyjnej sztuce Stefana Knappa, z naciskiem na „pejzaże lotnicze” artysty. Dzieci po wysłuchaniu prelekcji i obejrzeniu przykładów stworzą rysunki/malunki własnego pomysłu w oparciu o zaprezentowane obrazy.

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I – IV

 Poznajemy Muzeum – mgr Tomasz Brytan (Edukacja muzealna)

Na zajęciach staramy się w prosty, a zarazem atrakcyjny sposób przekazać dzieciom wiedzę na temat funkcjonowania muzeum oraz przybliżyć podstawowe pojęcia związane z muzealnictwem, takie jak: eksponat, ekspozycja, kolekcja, galeria. Dzieci poznają także wybrane ekspozycje Muzeum poprzez zabawę w poszukiwanie muzealiów z pomocą zdjęć i rysunków oraz opowieści na ich temat. Drugą część zajęć wypełnia rysowanie eksponatów, które najbardziej zapadły w pamięć małym  uczestnikom.

Legendy i historyjki Biłgorajskie – mgr Tomasz Brytan (Edukacja muzealna)

Skąd Biłgoraj wziął swoją nazwę? Co znajduje się w herbie naszego miasta? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w czasie zajęć, podczas których uczestnicy poznają najważniejsze legendy i historie biłgorajskie łączące się z bogatą przeszłością miasta. Na zakończenie dzieci tworzą ilustracje do legend.

Czym jest archeologia i jak zostać archeologiem – dr Konrad Grochecki (Archeologia)

Lekcja ma na celu przedstawienie uczniom ze szkoły podstawowej (klasy I-III) czym jest archeologia i kim jest archeolog. Podczas zajęć odpowiemy w łatwy i dostępny sposób jak zostać archeologiem i jak wielka przygoda się z tym wiąże.

 Prahistoria i średniowiecze w powiecie biłgorajskim – dr Konrad Grochecki (Archeologia)

Lekcja jest skierowana jest grupy dzieci w wieku szkolnym, przedział wiekowy klasy I-III. Poruszone zostaną podstawowe pojęcia związane z archeologią i najdawniejszymi czasami. Wyjaśnione zostaną pojęcia: „archeologia” „zabytek archeologiczny”, „grodzisko”, „kurhan”. Następnie zostaną zaprezentowane na zdjęciach obiekty archeologiczne posiadające własną formę terenową. W tym zabytki obronne, w tym średniowieczne obiekty: w Zamchu, Goraju. Zaprezentowane zostaną również obiekty związane z pochówkami, w tym kurhan w Tereszpolu-Kukiełkach (neolit-epoka brązu) oraz kurhan wczesnośredniowieczny w Borowcu. Fotograficznie zostaną pokazane wykopy archeologiczne. Prezentacja fotograficzna pojedynczych zabytków archeologicznych. Następnie zostaną udostępnione zabytki archeologiczne dzieciom do bliższego wglądu, dotknięcia. Będą to zabytki nieulegające zniszczeniu, np.: toporki kamienne i siekiery krzemienne.

Umiejętności nabyte przez ucznia: kim jest archeolog, najdawniejsze dzieje człowieka.

 Lekcja terenowa – dr Konrad Grochecki (Archeologia)

Zwiedzanie obiektów archeologicznych posiadających własną formę terenową, w tym grodzisko w Zamchu i Goraju oraz kurhanu w Tereszpolu-Kukiełkach. Obiekty są te ogólnie dostępne dla zwiedzających. Omówienie na przykładzie tych obiektów czym są grodziska wczesnośredniowieczne oraz pochówki kurhanowe. Poruszenie tematu ochrony dziedzictwa kulturowego. Transport i opiekunów dzieci zapewnia szkoła. Archeolog z muzeum jest natomiast przewodnikiem podczas takiej lekcji terenowej.

Umiejętności nabyte przez ucznia: umiejętność rozpoznania stanowiska archeologicznego.

 Obrzędy i zwyczaje doroczne – mgr Mateusz Soroka (Etnografia)

Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc – geneza, przemiany, tradycje.

 „Kulturowe wojaże: Wietnam” – mgr Mateusz Soroka (Etnografia)

 Nasze biłgorajskie – dr Dorota Skakuj (Historia)

Wątki regionalne.

Jak się zmienił Biłgoraj – dr Dorota Skakuj (Historia)

Lekcja fotograficzna dla dzieci połączona z odgadywaniem jakie to miejsca i gdzie się znajdują.

 Opowieść o polskim żołnierzu – mgr Tomasz Bordzań (Militaria)

Pokazanie i przekazanie dzieciom do oglądania w trakcie opowieści elementów wojskowego oporządzenia w postaci: manierki, menażki, niezbędnika, hełmu, itp. z odpowiednim komentarzem do czego służyły te przedmioty. Pokaz elementów musztry wojskowej z zaangażowaniem dzieci – „jak chodzi żołnierz”, Próba znalezienia przez dzieci odpowiedzi na pytania: Kto to jest żołnierz? Po co jest wojsko? Dlaczego żołnierz (żołnierze) mają tyle różnych rzeczy i do czego one służą? Dlaczego żołnierze chodzą w mundurach i dlaczego mundur jest zielony? Dlaczego żołnierz na czapce nosi orła? Jakie są podstawowe rodzaje formacji wojskowych: piechota, kawaleria, artyleria, broń pancerna (czołgiści), lotnictwo, marynarka wojenna (marynarze).

 Giuseppe Arcimboldo – malarz iluzjonista – mgr Maja Wal (Historia sztuki)

Krótka prelekcja będzie dotyczyć postaci i niezwykłych portretów tworzonych przez manierystycznego malarza Giuseppe Arcimboldo. Wizerunki budował z owoców, warzyw, przedmiotów, przedstawień zwierząt itp. Uczestnicy po wysłuchaniu prelekcji narysują swoje portrety nawiązując do sposobu Arcimbolda.

 Abstrakcje Pana Knappa – mgr Maja Wal (Historia sztuki)

Krótka prelekcja o wczesnej, abstrakcyjnej sztuce Stefana Knappa, z naciskiem na „pejzaże lotnicze” artysty. Uczniowie po wysłuchaniu prelekcji i obejrzeniu przykładów stworzą rysunki/malunki własnego pomysłu w oparciu o zaprezentowane obrazy.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY V-VIII

 Archeologia – dr Konrad Grochecki

 • Zgadnij co to zabytek – Interaktywna lekcja muzealna.
 • Prahistoria i średniowiecze w powiecie biłgorajskim.
 • Propozycje lekcji terenowych.

Etnografia – mgr Mateusz Soroka

 • Swój obcy – o postrzeganiu inności od kultury ludowej do kultury popularnej. Co nas definiuje jako odrębną grupę etniczną, omówienie kategorii swój-obcy, izolacja dawnej wsi, przywiązanie do tradycji, stosunek do inności i jego przyczyny, mierzenie się z innością w postnowoczesnym świecie.
 • Jak motoryzacja zbudowała Stany Zjednoczone? Perspektywa motoryzacji jako fenomenu kulturowego – jej wpływ na przemiany społeczne, obyczajowość, antropologię miast.
 • O wierzeniach demonicznych w kulturze ludowej. Trzy sposoby rozumienia demonologii, przegląd kategorii demonicznych występujących na dawnej wsi, wpływ demonologii na popkulturę.
 • Obrzędy i zwyczaje doroczne. Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc – geneza, przemiany, tradycje.
 • Dawne wierzenia Słowian. Próba rekonstrukcji dawnych pogańskich wierzeń na bazie dostępnej literatury, europejskie krucjaty, bóstwa, miejsca kultu, echa pogaństwa w chrześcijaństwie.
 • Axis mundi, czyli o roli magii, religii i wierzeniach na świecie. Ciąg magia-religia-nauka z wyjaśnieniem podziału, początkowe formy kultów, monoteizm/politeizm, funkcje religii, przegląd systemów religijnych na świecie.
 • Czym jest antropologia kulturowa/etnografia/etnologia. Zakres tematyki dyscypliny, podstawowe pojęcia, etnografia dawniej i dziś, przeniesienie punktów zainteresowań pod wpływem przemian na dawnej wsi.
 • „Kulturowe wojaże: Wietnam”.

Historia – dr Dorota Skakuj

 • Nasze biłgorajskie – wątki regionalne.
 • Strój biłgorajski – wystawa prezentująca strój biłgorajski.
 • Jak się zmienił Biłgoraj – lekcja fotograficzna dla dzieci połączona z odgadywaniem jakie to miejsca i gdzie się znajdują.
 • AK i BCH w regionie biłgorajskim.
 • Sitarstwo biłgorajskie – lekcja w Zagrodzie Sitarskiej.

Militaria – mgr Tomasz Bordzań

 • Opowieść o polskim żołnierzu.
 • Flagowy produkt polskiego przemysłu zbrojeniowego II Rzeczypospolitej Polskiej – karabin przeciwpancerny wz. 1935 „Ur”.
 • Historia sztandaru 73 Pułku Piechoty.

Historia sztuki – mgr Maja Wal

 • Sztuka systemów totalitarnych – Socrealizm (malarstwo, plakat i rzeźba) (2 h lekcyjne).
 • Sztuka systemów totalitarnych – Sztuka III Rzeszy (malarstwo i rzeźba) (2 h lekcyjne).
 • Analiza dzieła malarskiego – szybki kurs maturalny (2 h lekcyjne).
 • Powstanie styczniowe według Artura Grottgera – biogram artysty i omówienie cyklu „Polonia” (2 h lekcyjna).
 • „Izmy” XIX i XX wieku – malarstwo i rzeźba europejskie po 1874 roku (wybrane zagadnienia) (2 h lekcyjne).
 • Neque hic vivus, neque illic mortuus. Portret trumienny jako przykład malarstwa epoki sarmatyzmu – rytuał Pompa Funebris (2 h lekcyjne).
 • Jak ślimak pokonał rycerza? O zwierzętach mniej i bardziej fantastycznych w średniowiecznych miniaturach + warsztaty rysunkowe (2h lekcyjne).
 • Giuseppe Arcimboldo – malarz iluzjonista (1h lekcyjna).
 • „Życie i twórczość Stefana Knappa na epoki artystycznej – wpływy wydarzeń II Wojny Światowej na warstwę programową i formalną malarstwa i rysunku”.

 

SZKOŁA ŚREDNIA

Archeologia – dr Konrad Grochecki

 • Interaktywna lekcja muzealna, Zgadnij co to zabytek?
 • Prahistoria i średniowiecze w powiecie biłgorajskim.
 • Propozycje lekcji terenowych.
 • Zajęcia praktyczne na zrekonstruowanym stanowisku archeologicznym.

 Etnografia – mgr Mateusz Soroka

 • Swój obcy – o postrzeganiu inności od kultury ludowej do kultury popularnej – co nas definiuje jako odrębną grupę etniczną, omówienie kategorii swój-obcy, izolacja dawnej wsi, przywiązanie do tradycji, stosunek do inności i jego przyczyny, mierzenie się z innością w postnowoczesnym świecie.
 • Jak motoryzacja zbudowała Stany Zjednoczone? Perspektywa motoryzacji jako fenomenu kulturowego – jej wpływ na przemiany społeczne, obyczajowość, antropologię miast.
 • O wierzeniach demonicznych w kulturze ludowej. Trzy sposoby rozumienia demonologii, przegląd kategorii demonicznych występujących na dawnej wsi, wpływ demonologii na popkulturę.
 • Obrzędy i zwyczaje doroczne. Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc, geneza, przemiany, tradycje.
 • Dawne wierzenia Słowian. Próba rekonstrukcji dawnych pogańskich wierzeń na bazie dostępnej literatury, europejskie krucjaty, bóstwa, miejsca kultu, echa pogaństwa w chrześcijaństwie.
 • Axis mundi, czyli o roli magii, religii i wierzeniach na świecie. Ciąg magia-religia-nauka z wyjaśnieniem podziału, początkowe formy kultów, monoteizm/politeizm, funkcje religii, przegląd systemów religijnych na świecie.
 • Czym jest antropologia kulturowa/etnografia/etnologia. Zakres tematyki dyscypliny, podstawowe pojęcia, etnografia dawniej i dziś, przeniesienie punktów zainteresowań pod wpływem przemian na dawnej wsi.
 • „Kulturowe wojaże: Wietnam”.

 Historia – dr Dorota Skakuj

 • Nasze biłgorajskie – wątki regionalne.
 • Jak się zmienił Biłgoraj – lekcja fotograficzna dla młodzieży połączona z odgadywaniem jakie to miejsca i gdzie się znajdują.
 • AK i BCH w regionie biłgorajskim.
 • Powiat biłgorajski w latach I wojny światowej.
 • Historia miasta i ludzi z nim związanych.
 • Wielokulturowość Biłgoraja.
 • Powiat biłgorajski – historia powiatu i ludzi z nim związanych.
 • Sitarstwo biłgorajskie – lekcja w Zagrodzie Sitarskiej.

Militaria – mgr Tomasz Bordzań

 • Opowieść o polskim żołnierzu.
 • Flagowy produkt polskiego przemysłu zbrojeniowego II Rzeczypospolitej Polskiej – karabin przeciwpancerny wz. 1935 „Ur”.
 • Historia sztandaru 73 Pułku Piechoty.

 Historia sztuki – mgr Maja Wal

 • Sztuka systemów totalitarnych – Socrealizm (malarstwo, plakat i rzeźba) (2 h lekcyjne).
 • Sztuka systemów totalitarnych – Sztuka III Rzeszy (malarstwo i rzeźba) (2 h lekcyjne).
 • Analiza dzieła malarskiego – szybki kurs maturalny (2 h lekcyjne).
 • Powstanie styczniowe według Artura Grottgera – biogram artysty i omówienie cyklu „Polonia” (2 h lekcyjna).
 • „Izmy” XIX i XX wieku – malarstwo i rzeźba europejskie po 1874 roku (wybrane zagadnienia) (2 h lekcyjne).
 • Neque hic vivus, neque illic mortuus. Portret trumienny jako przykład malarstwa epoki sarmatyzmu – rytuał Pompa Funebris (2 h lekcyjne).
 • Jak ślimak pokonał rycerza? O zwierzętach mniej i bardziej fantastycznych w średniowiecznych miniaturach + warsztaty rysunkowe (2 h lekcyjne).
 • Giuseppe Arcimboldo – malarz iluzjonista (1h lekcyjna).
 • „Życie i twórczość Stefana Knappa na epoki artystycznej – wpływy wydarzeń II Wojny Światowej na warstwę programową i formalną malarstwa i rysunku”.

 

WARSZTATY

 

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, ul. Kościuszki 87

 Wróżby i zwyczaje andrzejkowe (od 20 d0 30 XI 2023) adresowane raczej do młodszych odbiorców.

 • „Warsztaty genealogiczne dla wszystkich – Jak zasadzić swoje drzewo genealogiczne… czyli od czego zacząć.
 • Warsztaty z pisania tradycyjnych pisanek wielkanocnych (marzec 2023).
 • Pisanie np. gęsim piórem przy okazji wystawy „Jak kiedyś pisano”.
 • Wybrane miejsca pamięci narodowej – lekcja w terenie – w Biłgoraju pieszo, po okolicy (powiat) szkoła musi mieć transport – dla wszystkich uczniów.

Zagroda Sitarska, ul. Nadstawna 32

 Warsztaty dawnych zajęć gospodarczych. Ubijanie śmietany w maselnicy, ubijanie kaszy w stępie, maglowanie lnianego płótna (maj –październik 2023).

 

Skip to content