Najmłodsi sadzą krokusy na terenie Zespołu Młyńskiego

Dzisiaj w Zespole Młyńskim przy ulicy Czerwonego Krzyża 37 w Biłgoraju miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Z wielką przyjemnością i radością gościliśmy dzieci z najmłodszych klas z Prywatnej Szkoły Podstawowej w Biłgoraju.

Mali przybysze wraz z opiekunkami oraz pracownikami Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju  uczestniczyli w sadzeniu krokusów na terenie Zespołu Młyńskiego. Akcja ta zapoczątkowała współpracę Muzeum ze Szkołą Prywatną w ramach porozumienia, jakie zawarły obie instytucje. W ten sposób realizowana jest nasza działalność zmierzająca do angażowania dzieci i młodzieży we wszelkie projekty związane z obiektami muzealnymi, ale też z edukacją historyczną traktowaną w szerokim ujęciu. Poprzez takie przedsięwzięcia chcemy konsekwentnie i ustawicznie realizować misję Biłgorajskiego Muzeum ukierunkowaną na edukację młodego pokolenia, przekazując najmłodszym wartości wynikające z regionalnej historii i tradycji.

To dla nas wszystkich wspaniała lekcja integracji z małymi pociechami, od których mamy wyjątkową okazję czerpania energii i entuzjazmu niezbędnego w życiu codziennym. Mamy nadzieję, iż dla dzieci jest to początek przygody z historią, poznając zabytki miasta pełnego ciekawych tajemnic. Już nie możemy doczekać się do następnego spotkania z bohaterami dzisiejszego dnia.

Pomysłodawcą projektu jest Pani Anna Iskra Wiceprzewodnicząca Rady Muzeum, której serdecznie dziękuję za zaangażowanie i koordynację.

Marek Majewski Dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju


Wiadomości o w/w wydarzeniu od 37 minuty 35 sekundy


Skip to content