MULTIMEDIALNA prezentacja z wystawy Nasze Biłgorajskie

Nasze biłgorajskie: w prezentacji wykorzystano materiały i zdjęcia ze zbiorów Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju,
Ponadto:
Stanisław Dąbrowski, Pisanki lubelskie, Lublin 1936
Barbara Kaznowska- Jarecka, Strój biłgorajsko-tarnogrodzki, Wrocław  1958
https://docplayer.pl/153267465-Kultura-kwartalnik-gminy-bilgoraj-nr-29-styczen-marzec-2019-r.html
www.bilgorajska.pl
www.bilgorajski.pl
www.bilgoraj.pl
www.wikipedia.org
Fragment mapy z Atlasu geograficznego Królestwa Polskiego pod redakcją J.M. Bazewicza, 1907 r.
Stronę graficzną przygotowała firma Big-Print w Biłgoraju, https://big-print.pl/

Skip to content