Finał i uroczystość wręczenia nagród w konkursie plastycznym „Stefan Knapp – 1921-2021” 28 lutego 2022 roku.

W poniedziałek 28 lutego 2022 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju odbył się finał i uroczystość wręczenia nagród w konkursie plastycznym „Stefan Knapp – 1921-2021” zorganizowanym jako wydarzenie towarzyszące niedawnej ekspozycji czasowej o tym samym tytule, prezentowanej z okazji 100. rocznicy urodzin biłgorajskiego artysty.

Konkurs ogłoszono 4 listopada 2021 roku. Do udziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju zaprosiło szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe z terenu powiatu biłgorajskiego. Prace napłynęły od uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Goździe Lipińskim, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dereźni Solskiej, Samorządowego Zespołu Szkolnego im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju oraz I LO im. ONZ w Biłgoraju. Łącznie do Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju trafiły 64 prace wykonane różnymi technikami.

Konkurs podzielono na trzy kategorie wiekowe, każda z grup miała do wykonania inne zadanie. Klasy I-II poproszone zostały o stworzenie prac wyrażających wybraną emocję kolorem. Jak wiadomo, kolor był niezwykle istotnym środkiem ekspresji w sztuce Stefana Knappa. Zamiarem organizatora było zachęcenie uczestników do zainspirowania się nim i nawiązania do tego ważnego aspektu.
Klasy IV – VIII miały za zadanie stworzyć pracę przedstawiającą wybrany przez siebie, w odczuciu uczestnika istotny, moment z życia Stefana Knappa. W realizacji rysunku w tej kategorii pomóc miał katalog towarzyszący wystawie „Stefan Knapp – 1921-2021” zawierający obszerny biogram artysty.
Szkoły ponadpodstawowe poproszono o nawiązanie do filozoficznych i formalnych poszukiwań Stefana Knappa i stworzenie pracy, o dowolnym temacie, wykazującej sens przedstawianego przedmiotu w możliwie niefiguratywny sposób.

Przyznano po trzy nagrody główne w każdej z kategorii wiekowych, wyróżniono też dwie prace.
W Jury konkursu zasiadali: Marek Majewski – dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, dr Dorota Skakuj – Kustosz w Dziale Historii Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, Maja Wal – Adiunkt w Dziale Sztuki Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju oraz Pani Cathy Evans Knapp, artystka i edukatorka artystyczna, założycielka i organizatorka Mid Wales Arts Centre w Newton (Walia) – galerii gromadzącej i zajmującej się dorobkiem artystycznym Stefana Knappa, żona artysty.

Każdy z uczestników konkursu został doceniony – oprócz podium i wyróżnień przyznano również nagrody za udział.
Upominki i dyplomy wręczał dyrektor muzeum Marek Majewski oraz Pani Marta Marchewka – Skurzak, kierowniczka Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Pomysłodawczynią i koordynatorką konkursu jest kuratorka wystawy „Stefan Knapp – 1921-2021” Maja Wal, Adiunkt w Dziale Sztuki Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.

Skip to content