42 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Dzisiaj mija już 42 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, z soboty na niedzielę, władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej  wprowadziły na terenie całego kraju stan wojenny. Władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON). Internowano wielu działaczy NSZZ „Solidarność” na czele z jego przewodniczącym Lechem Wałęsą. W ten sposób zakończył się trwający od sierpnia 1980 roku czas odzyskiwania przez społeczeństwo swobód obywatelskich. 

Stan wojenny został zawieszony 31.12.1982 , a zniesiony 22.07.1983 roku. W trakcie jego trwania internowano łącznie 10 131 działaczy związanych z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, a życie straciło kilkadziesiąt osób.

Najtragiczniejszą postacią z naszego regionu związaną ze stanem wojennym jest Józef Krzysztof Giza, który urodził się 13 marca 1957 roku, w Tarnogrodzie.  Po ukończeniu szkoły wyjechał do Katowic, gdzie podjął pracę w kopalni „Wujek” na stanowisku cieśli. Tam wstąpił do zakładowej NSZZ Solidarność. Kiedy 42 lata temu, 13 grudnia 1981 roku Wojciech Jaruzelski wprowadził stan wojenny, górnicy, w tym Krzysztof Giza, podjęli strajk na terenie kopalni. Trzy dni później na teren Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” wkroczyły oddziały wojska i milicji oraz Zmotoryzowane Oddziały Milicji Obywatelskiej. Górnicy mieli do obrony zrobione własnoręcznie piki, łańcuchy i lance. W czasie pacyfikacji kopalni, w której władze wykorzystały nawet wozy opancerzone i czołgi K. Giza zginął z rąk zomowca, ugodzony strzałem w szyję. W czasie akcji zginęło także 8 innych górników. Ciało zabitego Krzysztofa wydano jego matce i milicyjną nysą przywieziono do rodzinnego Tarnogrodu, gdzie został pochowany na miejscowym cmentarzu. 

Źródło foto: https://lublin.tvp.pl/

Skip to content