Menu strony

Facebook

Facebook Image

spacer2

pbherb

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej 
w Biłgoraju jest samorządową
instytucją kultury finansowaną
przez powiat biłgorajski

 

Posiadamy w sprzedaży:

Dukat lokalny Cietrzew

żeton mosiężny

monety

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

 

 

PIERWSZE POSIEDZENIE RADY MUZEUM IV KADENCJI

             W dniu 27.11.2019r odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum IV kadencji, działającej przy Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.
            W spotkaniu udział wzięli członkowie Rady powołani przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju uchwałą z dnia
07 listopada 2019 r, a także Wicestarosta Biłgorajski – Pan Tomasz Rogala oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej – Pan Marek Majewski. Głównym zadaniem Rady Muzeum było ukonstytuowanie się, a więc wybranie ze swojego grona Prezydium Rady. Przewodniczącym Rady Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju na okres czteroletniej kadencji został Pan Tomasz Karolczak, przedstawiciel Stowarzyszenia Kulturalnego  Tradycja, nauczyciel historii w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, zaś na funkcję wiceprzewodniczącego wybrano Panią Annę Iskrę, wieloletniego dyrektora MDKu w Biłgoraju,  obecnie kierownika grupy folklorystycznej "Pokolenia", pasjonatkę i animatorkę podejmującą przedsięwzięcia na rzecz zachowania i promowania kultury regionalnej w kraju i za granicą.
            Podczas wystąpień i dyskusji przewijała się troska o kulturę ziemi biłgorajskiej pojmowaną w szerokim znaczeniu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wizję i koncepcję rozwoju muzeum biłgorajskiego na najbliższe lata. Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili doniosłą rolę Rady Muzeum w kreowaniu i realizowaniu projektów  muzealnych we współpracy z placówką muzealną i przedstawicielami różnych środowisk funkcjonujących na terenie miasta i powiatu. Już pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zapowiada jej skuteczną i efektywną działalność w toku rozpoczętej kadencji. Życzymy jej w tym względzie jak najlepiej.