Menu strony

Facebook

Facebook Image

spacer2

pbherb

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej 
w Biłgoraju jest samorządową
instytucją kultury finansowaną
przez powiat biłgorajski

 

Posiadamy w sprzedaży:

Dukat lokalny Cietrzew

żeton mosiężny

monety

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

 

 

Baza gastronomiczna

Hotel DODO
23-400 Biłgoraj, ul. Krzeszowska 61
http://www.hoteldodo.com.pl/

Hotel SITARSKA
Restauracja SITARSKA
ul. 3 Maja 21,  23-400 Biłgoraj
http://www.sitarska.pl/

Grand Beef
Restauracja Bar i Grill - 100% Wołowiny

Al. 400-lecia 23
23-400 Biłgoraj
http://grandbeef.pl/

 U DOROSZA Restauracja i pizzeria
ul. Tadeusza Kościuszki 1
23-400 Biłgoraj
http://udorosza.pl/

Bar Pychotka
Obiady domowe
ul. Gen. Komorowskiego 3a
23-400 Biłgoraj
http://www.pychotkabar.pl

 Motel DB
Ul. Włosiankarska 2
23-400 Biłgoraj
http://www.moteldb2000.com.pl

Zajazd Nadrzecze - Centrum Sportu Nadrzecze
Nadrzecze 36 Biłgoraj

Karczma na Woli
Wola Duża 26
23-400 Biłgoraj
http://karczmanawoli.pl

Zajazd Gajówka
Wywłoczka 154 k/Panasówki
22-470 Zwierzyniec
http://www.zajazdgajowka.pl

Zajazd Złoty Łan
ul. Fabryka 5
23-440 Frampol
http://www.zlotylan.com

Karczma Nad Szumem
Górecko Kościelne 40
23 - 460 Józefów
http://karczmanadszumem.pl

KONCERT KOLĘD - Kolędy dawniej i dziś

5 stycznia 2020 r o godzinie 15:00 w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju odbył się wyjątkowy, wzruszający, pełen radości Koncert Kolęd "Kolędy dawniej i dziś" w wykonaniu Kapeli Turobińskiej.

 

 

Sensacyjne znalezisko archeologiczne w okolicach Goraja powiat biłgorajski!

W ostatnim czasie do Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, trafiło kilka przypadkowo znalezionych przedmiotów metalowych. Po odczyszczeniu ich z grubej warstwy ziemi i rdzy okazało się, że są to zabytki o unikalnym znaczeniu pod względem archeologicznym i historycznym dla terenów Roztocza Zachodniego. Znalezisko składa się z topora, całego wędzidła dwuczłonowego, trzech fragmentów innych tego typu elementów, grotu strzały, ostrogi oraz krzesiwa kabłąkowego. Wszystkie te przedmioty zostały wykonane z żelaza. W skład tego znaleziska wchodzi jeszcze ołowiana plomba typu drohiczyńskiego. Najbardziej interesującym z punktu widzenia aspektów militarnych jest doskonale zachowany topór, który ma wąskie ostrze, a jego osada wyposażona jest w wąsy i kapturek. Tego typu zabytki są bardzo rzadkie na terenie Polski. Podobny egzemplarz został odkryty aż na Pomorzu Zachodnim. Nasz egzemplarz możemy datować na X-XI wiek. Być może jest on świadectwem ekspansji na pocz. XI wieku Bolesława Chrobrego na teren Lubelszczyzny. Nieco szerzej należy datować wędzidła, choć nie jest wykluczone,że pochodzą również z tego okresu. Natomiast grot strzały, ostroga oraz krzesiwo reprezentują typowe formy dla pogranicza polsko-ruskiego co się wiąże z funkcjonującymi na wschód od znaleziska tzw. Grodami Czerwieńskimi. Nie bez znaczenia jest fakt, że zabytki zostały znalezione w bliskiej odległości od zespołu osadniczego w Goraju, który to został wymieniony pośrednio w 1244 roku w kontekście walk polsko-ruskich. Natomiast 10 km w linii napowietrznej znajduje się znany ze źródeł pisanych gród Sutiejsk (obecnie Sąsiadka, pow. Zamość). Samo miejsce znalezienia to obecnie teren poprzecinany głębokimi wąwozami. Co znowu nasuwa pewne analogie do miejsca wielkiej bitwy wojsk księcia polskiego Bolesław Wstydliwego z Szwarnem Daniłowiczem i Włodzimierzem Wasylkiem książętami ruskimi stoczonej w 1268 roku w Worotach (tzn. w miejscu bardzo wąskim do przejścia). Wspomniana już plomba ołowiana jest wybitnym dowodem na funkcjonowanie na terenie Roztocza Zachodniego, dalekosiężnego szlaku handlowego łączącego Europę Wschodnią z księstwami polskimi, a nawet terenami położonymi we współczesnych Czechach i Niemczech. Plomby tego typu w ilościach wprost masowych odkryto na terenie zespołów osadniczych, w: Czermnie (Czerwień [Červen’]), pow. Tomaszów Lubelski, Gródku (Wołyń [Volyn’]), pow. Hrubieszów oraz wspomnianej Sąsiadce(Sutiejsk), pow. Zamość. O odkryciu zostały powiadomione służby konserwatorskie. Wszystkie znaleziska można obejrzeć na wystawie archeologicznej znajdującej się w Muzeum. Zapraszamy

Autor artykułu: Daniel Tereszczuk

Spotkanie wigilijne w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju

W atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju
w dniu 11.12.2019r (środa) miało miejsce spotkanie wigilijne z udziałem
Starosty Biłgorajskiego p. Andrzeja Szarlipa, ks. komandora Józefa Michalika, proboszcza parafii
p.w. Chrystusa Króla w Biłgoraju, a także Rady Muzeum na czele z wiceprzewodniczącą p. Anną Iskrą
oraz gronem naszych pracowników i emerytów wraz z dyr. p. Markiem Majewskim.

Konferencja "Walka - Niepodległość - Pamięć"

Szkoła Podstawowa w Józefowie przygotowuje się do obchodów 50. rocznicy nadania placówce imienia poety – powstańca Mieczysława Romanowskiego. Główne uroczystości są planowane na przyszły rok, ale już we wtorek, 10 grudnia 2019 roku o godzinie 10.00, odbyła się konferencja "Walka - Niepodległość - Pamięć".

Wydarzenie składało się z dwóch paneli tematycznych. W pierwszej części referat połączony z prezentacją pt. „Bitwy pod Józefowem” wygłosił Pan Tomasz Brytan, pracownik Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. Następnie Biłgorajskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych zaprezentowało mundury powstańców styczniowych oraz uzbrojenie jakiego używali. W drugiej części konferencji Pani Elżbieta Jamroz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie przedstawiła prezentację pt. „W drodze ku wolności – działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju”. Następnie  Dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju Pan Marek Majewski opowiedział o roli tego muzeum w kultywowaniu pamięci narodowej oraz planach na przyszłość.

Wystąpienia prelegentów poprzedził finał konkursu wiedzy „Powstanie Styczniowe na Roztoczu” z udziałem uczniów starszych klas szkół podstawowych z powiatów: biłgorajskiego, tomaszowskiego i zamojskiego. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się na zakończenie konferencji.

 

 

PIERWSZE POSIEDZENIE RADY MUZEUM IV KADENCJI

             W dniu 27.11.2019r odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum IV kadencji, działającej przy Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.
            W spotkaniu udział wzięli członkowie Rady powołani przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju uchwałą z dnia
07 listopada 2019 r, a także Wicestarosta Biłgorajski – Pan Tomasz Rogala oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej – Pan Marek Majewski. Głównym zadaniem Rady Muzeum było ukonstytuowanie się, a więc wybranie ze swojego grona Prezydium Rady. Przewodniczącym Rady Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju na okres czteroletniej kadencji został Pan Tomasz Karolczak, przedstawiciel Stowarzyszenia Kulturalnego  Tradycja, nauczyciel historii w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, zaś na funkcję wiceprzewodniczącego wybrano Panią Annę Iskrę, wieloletniego dyrektora MDKu w Biłgoraju,  obecnie kierownika grupy folklorystycznej "Pokolenia", pasjonatkę i animatorkę podejmującą przedsięwzięcia na rzecz zachowania i promowania kultury regionalnej w kraju i za granicą.
            Podczas wystąpień i dyskusji przewijała się troska o kulturę ziemi biłgorajskiej pojmowaną w szerokim znaczeniu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wizję i koncepcję rozwoju muzeum biłgorajskiego na najbliższe lata. Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili doniosłą rolę Rady Muzeum w kreowaniu i realizowaniu projektów  muzealnych we współpracy z placówką muzealną i przedstawicielami różnych środowisk funkcjonujących na terenie miasta i powiatu. Już pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zapowiada jej skuteczną i efektywną działalność w toku rozpoczętej kadencji. Życzymy jej w tym względzie jak najlepiej.

Świętowanie 101-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju

Świętowanie 101-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.

W dniu 7.11. br. w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju miało miejsce uroczyste spotkanie z autorem książki „Szable Wojska Polskiego 1918 – 1939”, Januszem Jarosławskim, ambasadorem Polski za granicą jak również Biłgorajszczyzny na terenie kraju, miłośnikiem dawnej broni, publicystą, wydawcą i autorem licznych publikacji poświęconych tematyce broni białej. To przedsięwzięcie zostało objęte patronatem przez Niepodległą, wspierającą i promującą istotne wydarzenia wpisujące się w obchody odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wydarzenie zgromadziło około 200 osób z różnych środowisk, w tym: młodzież szkolną z biłgorajskich szkół średnich wraz z opiekunami, Uniwersytet Trzeciego Wieku, stowarzyszenia, działające na terenie miasta, sympatyków i przyjaciół Muzeum i kultury
w szerokim tego słowa znaczeniu. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Pani Beata Strzałka – Poseł na Sejm RP, Pan Marian Kurzyna – Przewodniczący Rady Powiatu Biłgorajskiego, Pan Janusz Rosłan – Burmistrz Biłgoraja, Pan Stanisław Andrzej Łagożny – Członek Zarządu Powiatu, Pan Marian Klecha – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, Pani Danuta Mazur – dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu – Zaorendzie, Pani Małgorzata Tyburska – kierownik biłgorajskiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu. Jak zawsze nie zawiodły nas media biłgorajskie: Biłgorajska Telewizja Kablowa, bilgoraj.com.pl, bilgorajska.pl, którym dziękujemy za promowanie naszych przedsięwzięć.

Ramową formułą była dyskusja panelowa, w której oprócz Pana Janusza Jarosławskiego wzięli udział: Pan Ryszard Skiba – kolekcjoner i pasjonat broni białej, mieszkaniec gminy Turobin oraz pracownicy Muzeum – Pani Dorota Skakuj – kustosz działu historii i Pan Tomasz Bordzań – kustosz działu militariów.

W drugiej części spotkania dyskusja kontynuowana była z udziałem pozostałych uczestników. Dziękujemy Panu Januszowi Jarosławskiemu za owocne spotkanie, a pozostałym uczestnikom za liczny i aktywny udział.

 

Z wyrazami szacunku

Marek Majewski

Dyrektor Muzeum

Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju

 

 

 

Źródło: Biłgorajska Telewizja Kablowa

 

 

 

 

 

Z wizytą w Samorządowym Przedszkolu Nr.1 w Biłgoraju

W dniu 08.11.2019r. Pracownicy Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju korzystając z zaproszenia mieli zaszczyt zaprezentować elementy regionalnego stroju biłgorajsko-tarnogrodzkiego najmłodszej grupie wiekowej tj.3latkom.

Strój regionalny spotkał się wśród dzieci z dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że nasza wizyta zachęci przedszkolaków do odwiedzenia Muzeum.

 

XVII Jesienne Spotkanie Przyjaciół Bibliotek Powiatu Biłgorajskiego

XVII Jesienne Spotkanie Przyjaciół Bibliotek Powiatu Biłgorajskiego

6 listopada 2019 r. w sali widowiskowej Urzędu Gminy Aleksandrów w miłej i przyjacielskiej atmosferze po raz 17. spotkali się bibliotekarze, czytelnicy oraz zaproszeni goście. Było to spotkanie integracyjne, organizowane tradycyjnie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Aleksandrowie.

W trakcie tego wydarzenia o strojach biłgorajskich i o ciekawostkach związanych z kulturą ludową powiatu biłgorajskiego opowiadał Tomasz Brytan z Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.

Podczas tego spotkania miało miejsce także podsumowanie zabawy „Kultura ludowa powiatu biłgorajskiego” nad którą tradycyjnie już patronat honorowy objęło Muzeum Ziemi Biłgorajskiej i Punkt Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Biłgoraju. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju oraz Urząd Gminy Aleksandrów.

Zabawa ta była adresowana głównie do mieszkańców powiatu biłgorajskiego, ale każdy, kto miał ochotę mógł wziąć w niej udział. Głównym jej celem było wybranie elementu kultury ludowej, który najbardziej kojarzy się z terenem powiatu biłgorajskiego. Aby wziąć udział w zabawie należało wypełnić kupon i dostarczyć go do biblioteki. Do organizatorów wpłynęło 975 kuponów, najwięcej z Tarnogrodu, Aleksandrowa oraz Biłgoraja. Pierwsze miejsce w zabawie zajęła gwara tarnogrodzka, drugie piróg biłgorajski, a na trzecim miejscu znalazła się kultura sitarska.

Wśród prawidłowo wypełnionych kuponów wylosowano 39 laureatów: Alicja Komosa (Zamch), Emilia Broda (Zamch), Marta Stachów (Księżpol) Aleksandra Droździel (Zamch), Paweł Klucha (Księżpol), Konstancja Raczkiewicz (Majdan Stary), Łukasz Wróbel (Majdan Stary), Amelia Mazurek (Majdan Stary), Kacper Micyk (Majdan Stary), Maja Zawiślak (Aleksandrów), Milena Kapka (Majdan Stary), Gabriela Kłos (Aleksandrów), Marcel Mazurek (Aleksandrów), Julia Grochowicz (Aleksandrów), Natalia Szeptuch (Aleksandrów), Mikołaj Batorski (Biłgoraj), Iga Kwiatkowska (Biłgoraj), Piotr Kapica (Biłgoraj), Lena Karczmarzyk (Aleksandrów), Bianka Hasiak (Biłgoraj), Aleksandra Okoń (Biłgoraj), Magdalena Bryła (Wola Różaniecka), Izabela Pograniczna (Różaniec Pierwszy), Łucja Rataj (Aleksandrów), Klaudia Stelmach (Różaniec Drugi), Karolina Marczak (Różaniec Drugi), Jan Chmiel (Stara Wieś), Piotr Koziara (Tarnogród), Szymon Garbacz (Aleksandrów), Martyna Szczepanik (Biłgoraj), Julia Stolarz (Wola Różaniecka), Michał Zarosa (Tarnogród), Julia Borowiec (Tarnogród), Judyta Krasowska (Tarnogród), Julia Bodek(Tarnogród), Blanka Sidor (Tarnogród), Julia Kołodziej (Aleksandrów), Natalia Mucha (Biłgoraj), Gabriela Psiuk (Biłgoraj).